PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Våre ansatte: Møt vår nye økonomisjef

Knut Røgholt er ansatt som økonomisjef i Aurskog-Høland kommune. Han kommer fra stillingen som budsjett- og regnskapssjef i kommunen, og har det siste halvåret vært konstituert som økonomisjef. Her kan du bli litt bedre kjent med vår nye økonomisjef.

– Knut har høyere utdannelse innen økonomi og mange års erfaring fra både privat og offentlig sektor i forskjellige stillinger. Han kjenner organisasjonen godt, og har allerede tiltrådt stillingen, sier Olav Mansaas Bleie stabssjef økonomi og organisasjon.

Knut Røgholt (63) fra Aurskog-Høland kommer fra stillingen som budsjett- og regnskapssjef i Aurskog-Høland kommune. 

Bli bedre kjent med vår nye økonomisjef

– Hva innebærer stillingen som økonomisjef? 

– Det innebærer å bidra til gode og kostnadseffektive tjenester og god ressursutnyttelse. Ansvarlig for regnskap og budsjettprosesser. Følge opp styringssignaler, administrative og politiske beslutninger. 

– Hvor lenge har du jobbet i Aurskog-Høland kommune? 

– Jeg har arbeidet i kommunen fra 2016, som budsjett- og regnskapssjef. 

– Hvordan var veien hit?

– Jeg har bakgrunn fra tilsvarende stillinger både i offentlig og privat sektor, og har også drevet eget rådgivning og regnskapsbyrå. Jeg har lederutdanning fra forsvaret, en bachelor i sport- og event management, og etterutdanning i virksomhetsstyring. 

– Hvorfor jobbe i Aurskog-Høland kommune?  

– Det er en god arbeidsplass med mange flotte fagfolk og kollegaer. 

– Hva er det beste med jobben din?  

– Det å kunne bidra med styringsinformasjon til beslutningstakere. Samt å kunne tilrettelegge for planlegging og økonomistyring gjennom budsjett og rapporteringsprosesser synes jeg er spennende og faglig utviklende. 

– Hva er det mest utfordrende med jobben? 

– Kommunen er en stor og kompleks organisasjon. Det å kunne sikre en god økonomistyring for høyst ulike virksomheter kan være utfordrende. Sentrale ansvarsområder er utarbeidelse av budsjett- og økonomiplan, økonomistyring, regnskap, skatt, innkjøp og rapportering til administrativ og politisk ledelse.

Vil du bli med på laget? 

Kanskje kan intervjuene også inspirere til yrkesvalg? Og kanskje du får lyst til å jobbe i Aurskog-Høland kommune?

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 10.03.2022