PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meningsfull deltidsjobb for ungdommer

Fredag ble samarbeidskontrakten med Aurskog-Høland kommune, Generasjon M og SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus skrevet under, og allerede nå ligger stillingsannonsene ute. Vi er på jakt etter én teamleder og 24 ungdommer som vil bli M-venner og ha en lærerik og meningsfull deltidsjobb på sykehjem. Søk jobb nå!

Generasjon M, Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Aurskog-Høland kommune satser sammen for å skape jobb til ungdommer.

– Vi har inngått et innovativt samarbeid hvor vi sammen skal gi lokale ungdommer i alderen 14-20 år muligheten til å jobbe annen hver lørdag på en av våre omsorgsboliger eller sykehjem. Målet er å skape aktivitet, samhold, forståelse, fellesskap og gode opplevelser på tvers av generasjoner, forteller Kjersti Vevstad, kommunalsjef for Helse og omsorg.

Bli en M-venn

Som en M-venn får man mulighet til å bli kjent med eldre som har danset, reist, sørget, festet, stiftet familie og erfart masse gjennom livet. Ungdommene vil være med på å planlegge og gjennomføre morsomme aktiviteter sammen med beboerne. M-venner jobber sammen i grupper og får et innblikk i helse- og omsorgssektoren og en verdifull arbeidserfaring de kan sette på CVen.

Vil du bli M-venn eller kjenner noen som dette kan passe for?

Stillingsannonsen finner du her: Ledige stillinger — Generasjon M

En fin inngang til arbeidslivet

I Generasjon M står  M for møteplass mellom generasjoner, og for mening, mestring og moro. Målet er å skape arbeidsplasser for ungdommer som skal skape aktivitet og glede for eldre på sykehjem og omsorgsboliger.

– Det skapes meningsfylte generasjonsmøter der unge og evigunge møtes og utveksler erfaringer. Deltidsjobben bidrar til at de opplever mer mening og mestring i hverdagen, kjenner på tilhørighet, blir tryggere på seg selv, samtidig som de får et innblikk i helse- og omsorgssektoren som en mulig fremtidig karrierevei, sier Anne Stine Hole, daglig leder i Generasjon M.

Ungdommer får en verdifull arbeidserfaring, samtidig som aktivitetene på sykehjemmene bidrar til økt humør, bedre trivsel på avdelingene, og gi mer meningsfylte lørdager. 

– Generasjon M har lagd veldig trygge rammer for ungdommene. Man vil ikke være så alene som man er i oppstarten av andre jobber, ungdommene arbeider i gruppe og det vil bli et fint fellesskap blant de unge, sier Laila Durrani, kommunalsjef for Oppvekst og utdanning.

Et innovativt og samfunnsnyttig samarbeid

Samarbeidsformen er unik i norsk sammenheng. Sammen har vi blitt enig om felles effektmål, og det skal gjennomføres omfattende undersøkelser for å sikre at det leveres på disse. Generasjon M skal dokumentere den sosiale verdiskapingen for målgruppene unge og eldre. Ungdommene vil være ansatt i Generasjon M og få oppfølging og opplæring av dem, mens arbeidsplassen er i Aurskog-Høland.

Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus er også med på laget og sponser prosjektet i tre år.

– Dette prosjektet er det lett å si ja til. Det treffer godt og skaper effekter på tvers av generasjoner. Denne stiftelsen tør å tenke nytt! Sier Tor Melvold fra Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 09.03.2022