PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Medvirkning i kommunen: Vi trenger din hjelp!

Hvordan kan innbyggere påvirke kommunens tjenester? Hvordan kan innbyggerne inkluderes i de politiske prosessene? Vi trenger hjelp fra deg som er opptatt av medvirkning! Nå kan du bidra til at innbyggerne får flere gode muligheter til å utvikle kommunen sin. Les mer og meld deg på her!

– Medvirkning er bra i seg selv og nyttig for innbyggerne i en kommune. Det styrker lokaldemokratiet, og gir innbyggerne et eieforhold til kommunens tjenesteleveranser. Medvirkning kan gi bedre tjenestene og sørge for løsninger som imøtekommer innbyggerne reelle behov, sier Anne Kirsti Johnsen, kommunalsjef for Kultur og medvirning i Aurskog-Høland kommune.

Kommunen skal opprette et oppgaveutvalg for utarbeidelse av medvirkningsstrategi. Strategien skal si noe om aktiviteter for kommunens samarbeid med innbyggere, næringsliv og frivilligheten. Utvalget skal være sammensatt av innbyggere og politikere. Medvirkningsstrategien skal bygges på kommunens verdier; tillit, åpenhet og samhandling. Utvalget starter sitt arbeid i november i år, og varer til juni 2021. Det gis møtegodtgjørelse, og utvalget rapporterer til kommunestyret.

– Hensikten med utvalget er at innbyggere og politikere sammen skal få anledning til å diskutere og finne aktuelle løsninger på ulike tema, før administrasjonen går i gang med den mer tradisjonelle behandlingen av saken, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremlegget.

Behandlingen i kommunestyret kan du se her.

Slik velges medlemmene

Vi har behov for seks medlemmer til utvalget i tillegg til medlemmene fra kommunestyret:

 • Dag-Ivar Høisveen (leder av utvalget)
 • Stein Gunnar Lie    (nestleder av utvalget)
 • Tone Vestreng Solberg
 • Tittin Foss-Haneborg

Medlemmene velges ut etter følgende kompetanseprofil:

 • Tre av medlemmene må være aktive i lag og foreninger hvorav minst ett er under 20 år
 • Ett medlem fra næringslivet
 • To medlemmer som ikke er aktive i lag og foreninger

Det er behov for deltakere som representerer mangfoldet, og som er bosatt i ulike deler av kommunen.

Oppgaveutvalgets oppgaver

 • Kartlegge og evaluere dagens medvirkningsordninger i kommunen.
 • Foreslå hvordan innbyggere kan inkluderes mellom kommunevalgene slik at flest mulig grupper i befolkningen gis mulighet til å påvirke de politiske prosessene.
 • Foreslå retning for, og prioritering av samhandlingsaktiviteter mellom kommunen, innbyggerne, næringslivet, frivilligheten og andre aktuelle aktører.
 • Foreslå hvordan brukere og innbyggerne som mulige brukere av tjenester kan være med på å påvirke og drive utviklingen av kommunens eksisterende og nye tjenester.

Meld deg på!

Ønsker du å være med på dette, send inn din søknad til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen eller postmottak@ahk.no med en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta.

Har du spørsmål kontakt kommunalsjef Kultur og medvirkning, Anne Kirsti Johnsen: Telefon: 932 54 530. E-post: anne.kirsti.johnsen@ahk.no.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.11.2020