PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Meddommere: Kunngjøring av kandidater

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Aurskog-Høland kommune skal velge meddommere for 2025-2028, og kommunedirektøren har nå publisert sitt forslag til meddommere. Hvem er valgt? Du finner listen her.

Hvert fjerde år skal det velges meddommere til tingretten, lagmannsretten, og jordskifte-retten, samt et utvalg av fagdommere som kalles skjønnmedlemsutvalg til de tre forskjellige domstolene. Meddommerne som velges deles opp i utvalg (meddommerutvalg) – ett for menn og ett for kvinner, fordelt på de forskjellige domstolene. Skjønnsmedlemsutvalget er ikke kjønnsdelt. Valget gjelder for 4 år.

Offentlig ettersyn

Etter domstolloven skal listen over kandidater legges ut til offentlig ettersyn, og enhver som har noe å innvende mot forslaget bes melde dette til Aurskog-Høland kommune.

Innspill kan sendes til kommunens postmottak eller via eDialog, markert 23/04626.

Aurskog-Høland kommune har hatt en kampanje om å rekruttere meddommere i flere runder, hvor fristen for å melde seg har vært utvidet flere ganger grunnet mangel på mannlige kandidater. Totalt mangler det nå 18 mannlige kandidater, og de vakante mannlige vervene må fylles av Domstoladministrasjonen ved loddtrekning blant kommunens mannlige befolkning.

Listene over kandidater finner du her:

Endelig valg skal foretas av kommunestyret 26. juni.

Mer informasjon om ordningen finner du her.

Sist endret: 06.06.2024