PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Massivtreelementene heises på plass

Byggingen av Aursmoen nye barnehage og skole er godt i gang. Massivtreelementene til barnehagen er på plass og i slutten av november kommer de første elementene på skolen.

– Tak og vegger til barnehagen er på plass. Fasadeelementene monteres og taket tettes. Fasadeelementene leveres ferdig med vinduer og beslag, og er allerede på plass på barnehagen. Det er morsomt å se endringene på byggeplassen fra dag til dag, nå som byggene reiser seg, og man får et bedre inntrykk av hvordan det faktisk skal se ut, sier Heidi Cecilie Gilje, som er prosjektleder og konsulent i HRP AS.

I sommer har Backe Romerike AS revet barneskolen, med unntak av tilbygget fra 2010, som skal bli en del av den nye barnehagen.

Byggekamera 24.11.23.jpg

Oversiktsbilde fra byggeplassen 24.11.2023.

Fundamenteringen på skolebygget

Fundamenteringen på skolebygget er godt i gang. Kjelleren under svømmehallen er straks ferdig, og i disse dager ankommer de første massitreelementene til skolebygget.

23.11.13-18.jpg

Byggeplassen 23.11.2023.

I juni flyttet barneskolen over i paviljongene. En paviljong står oppe på skolegården i forlengelse av samfunnsbygget, mens de to andre er plassert på grusplassen ved skøytebanen. Lekeapparatene fra barneskolen er flyttet til paviljongene.

23.10.11-06.jpg

23.10.11-04.jpgByggeplassen 23.10.2023.

Gjenbruk

Kommunens mål om Grønt først følges opp i prosjektet. Det er fokus på gjenbruk og vi jobber nå med hvordan møbler, IT-utstyr og annet utstyr fra barnehagene og skolen skal gjenbrukes. 

De er nå i gang med arbeidet med farger og inventar. Et tett samarbeid mellom arkitekter, interiørarkitekter og brukere skal gi barnehagen og skolen gode løsninger for undervisning, sosial læring, arbeidsplasser og fleksibel bruk.

01. thumbnail_IMG_2823.jpg

23.10.17.jpg– Vi har gode prosesser rundt alt fra hvilke type møbler som skal være hvor, fargesetting og til praktiske løsninger. Dette er morsomme prosesser hvor vi får bruk for alle de ulike kompetansene om farger, materialer, fysiske miljøer, pedagogikk og læringsmiljø for å finne de gode løsningene, sier Gilje. 

Etter planen skal byggene overleveres kommunen sommeren 2025 og høsten sammen år skal barn og ungdom i Aurskog kunne ta i bruk den nye barnehagen og skolen.  

Slik skal det se ut 

Barnehagen bygges helt i nord som en utvidelse av tilbygget fra 2010. Innkjøring til barnehagens parkeringsplass er samme som dagens innkjøring ved Finstadhagen industriområde. Innkjøring for varelevering og renovasjon er samme innkjøring som til dagens parkeringsplass ved barnetrinnet. 

– Her skal vi bevare den store furua som står der i dag. Flerbrukshallen og svømmehallen ligger nærmest veien og fungerer som avskjerming mot støy og trafikk mellom veien og skolens uteområde, sier Gilje. 

Selve hovedinngangen vender mot sør, mot gangveien fra parkeringsplassen slik den er i dag. En ny organisering av skolebuss og parkering skal løse utfordringene med blandingen av myke trafikanter og busser og biler. 

– Det blir en egen inn- og utkjøring for bussene nærmest Epletunet barnehage. Og en egen inn- og utkjøring for parkering og for ”kjøss og kjør”, som vi sier i Aurskog. 

Skogsområdet rundt barneskolen skal beholdes slik at dette kan brukes av både skolen og barnehagen. I tillegg opparbeides uteområdet med høyder, gress, lekeapparater og ulike soner tilpasset ulike aldersgrupper.   

– Foran hovedinngangen skal det lages en Festplass med amfi, plass til scene, mulighet til å koble til høyttaleranlegg, samt flaggstang og juletrefot. Her skal det bli flott å feire 17. mai og å samles når korpset spiller til julegrantenning i desember, forteller Gilje.  

Her kan du følge med på prosjektet! 

Kommunen har laget en egen nettside for byggingen av nye Aursmoen barnehage og skole. Her kan du følge med på informasjon om prosjektet, tidsplaner, nyheter og hva skjer på kommunens hjemmeside.  Ny skole og barnehage på Aursmoen: Aurskog-Høland kommune - Ny barnehage, skole, flerbrukshall og svømmebasseng på Aurskog (ahk.no)

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 30.11.2023