PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Koronainformasjon i ferien

Det er ferieavvikling, så koronavaksine@ahk.no leses og besvares sporadisk frem til mandag 8. august. Telefonen vil heller ikke være betjent i dette tidsrommet. Informasjon om vaksiner, hvem som anbefales oppfriskningsdose, og når det er åpent for drop in, finner du her.

Vaksinetelefonen vil være åpen igjen onsdag 10. august klokken 09.00 – 12.00, telefon 63 85 25 70.

Koronavaksinering

Aurskog-Høland kommune følger FHIs anbefalinger.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

  • Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere.
    • Vi vaksinerer torsdag 11. august, og det er mulig å komme på drop-in i tidsrommet 15.00 – 18.00.
  • Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1. september).
    • Vi vaksinerer torsdag 8. september, og det er mulig å komme på drop in i tidsrommet 15.00 – 18.00.

Drop in-vaksinering

Ønsker du dose 1, 2 eller 3 er du også hjertelig velkommen på drop in både 11. august og 8. september. Samme tidsrom som ovenfor.

Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling. Dersom situasjonen tilsier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer.

God sommer!

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 17.07.2022