PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Brannstasjon, flyktninger og beredskap

Mandag er det kommunestyremøte. På planen står ny brannstasjon på Bjørkelangen. Hvor bør den ligge, og bør ambulansen også flyttes dit? Politikerne skal også ta stilling til koronakompensasjon, beredskapsplaner og flyktninger fra Ukraina. Hvor mange skal Aurskog-Høland ta imot? Møtet strømmes direkte, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 21. mars, i kommunestyresalen på rådhuset. Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her.  

Fremtidig brannstasjon på Bjørkelangen

Politikerne skal behandle sak om fremtidig brannstasjon på Bjørkelangen. Administrasjonen peker på videreutvikling av Setskogveien 1 til en moderne brannstasjon er den løsningen som gir best økonomi, samtidig som øvrige krav tilfredsstilles.

– Kommunen må ha en sentralt plassert brannstasjon som tilfredsstiller brannvesenets krav til HMS og forsvarlig drift. Brannstasjoner bør eies og driftes av kommunen for å gi sikkerhet og forutberegnelighet for både NRBR og kommunen, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Det er mange mulige løsninger for å dekke fremtidige behov for brannstasjon. Alle vil kreve dypere analyser, prosjektering og anskaffelser. Derfor er det viktig å få de prinsipielle avgjørelsene på plass. Først og fremst om Setskogveien 1 skal beholdes som kommunal eiendom, dernest hvordan behovet for brannstasjon skal løses. Det skal kommunestyret vedta i mandagens møte.

– Bjørkelangen brannstasjon må ligge sentralt på Bjørkelangen for at brannvesenets mannskaper skal klare sine tidskrav ved utrykning. Det er begrensede tomtealternativer som oppfyller kravene. Setskogveien 1 har en ideell beliggenhet, med god adkomst og rask tilgang til hovedveier i alle retninger. Det er ingen andre vurderte lokasjoner som gir samme operativt sett gode beliggenhet, sier kommunedirektøren i saksframstilling.

Politikerne i formannskapet var veldig fornøyde med kommunedirektørens forslag. Høyres Simen Solbakken lanserte ideen om et «blålyshus», hvor man samler både politi, ambulanse og brannvesen på ett sted. 

– Det kan knapt finnes et annet sted hvor du kommer det fortere ut på veien, uansett hvor du skal. Ambulansen har tidligere ønsket seg bort fra der de er nå, så jeg synes vi skal henge på hvorvidt ambulansen kan flyttes til samme sted, og etter hvert skal også lensmannskontoret ha nye lokaler. Bør man vurdere om alle tre blålysetatene kunne ligge i Setskogveien 1, sier Solbakken.

Hva politikerne endelig vedtar kan du se direkte her.

Bosette flyktninger

Krigen i Ukraina påvirker hele Europa, Norge og også Aurskog-Høland kommune. Krigen har ført til den største flyktningestrømmen siden 2. verdenskrig. Opp mot 3 millioner ukrainere har allerede forlatt landet, og de humanitære følgene er dramatiske i Ukraina og i nabolandene. Med bakgrunn i den nye situasjonen anmoder staten derfor Aurskog-Høland kommune om å bosette til sammen 200 flyktninger i 2022, noe som er en betydelig økning fra kommunestyrets originale vedtak, som var å bosette inntil 16 flyktninger i 2022.

– Det arbeides nå for å få opp kapasiteten når det gjelder registrering, mottak, bosetting og alle de aktuelle tjenestetilbudene som flyktningene kommer til å trenge, skriver kommunedirektøren i sitt saksframlegg.

Dette innebærer behov for flere boliger og tiltak knyttet til opplæring, helsetilbud, og ellers en rekke tiltak for integrering. Det vil bli behov for språk- og arbeidstreningsplasser, barnehage- og skoleplasser, tett samarbeid med NAV og forebyggende helsetjenester, funksjonelle boliger, gode løsninger for SFO og fritidsaktiviteter for barn, og frivillighet i form av språkverter og flyktningevenner.

– Det vil særlig være kvinner, barn og eldre flyktninger som kommer fra Ukraina. Det er derfor viktig at kommunen tar hensyn til dette når tjeneste tiltakene bygges opp for mottak av disse flyktningene, noe som vil få betydning for boliger, helsetjenester, introduksjonsprogram, barnehageplasser og skoletilbudet, skriver kommunedirektøren.

Beredskap

Hvordan kan kommunen verne verne befolkningens liv og helse,0 og bidra
til at nødvendig helsehjelp, helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester kan tilbys befolkningen under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid? Aurskog-Høland kommune har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdert sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer, og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. 

Det er utarbeidet 11 risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) som er lagt til grunn for arbeidet med Plan for helsemessig og sosial beredskap. ROS-analysene er utarbeidet av kommuneoverlege, smittevernoverlege, enhetsledere, beredskapskoordinator og annet aktuelt fagpersonell. Mer informasjon om planen finner du her, og politikernes behandling av saken ser du direkte her.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle saker om:

  • Kommunal kompensasjonsordning i forbindelse med covid-19
  • Endelig behandling av boligsosial strategi 2022-2025
  • Klage på vedtatt reguleringsplan for Bjørkelangen sentrum
  • Klage på vedtatt reguleringsplan for Vikgården, Hemnes
  • Ordførerbilder i kommunestyresalen

Hele sakslisten finner du her. Møtet kan du se direkte her fra klokken 18.00 mandag.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Sist endret: 21.03.2022