PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Kulturminner, ønsketre og korona

Hvilke områder og bygninger i vår kommune skal vernes i årene som kommer? I kommunestyret ble det orientert om Aurskog-Høland kommunes kulturminneplan. Forslaget til hensynssoner omfatter blant annet Bjørkelangen nord. Bjørkelangen syd, Aur Prestegård og Høland Prestegård. Se hvilke andre områder som blir berørt her. I tillegg sto ønsketre og sommerskole på planen. Møtet ble sendt direkte på Kommune-TV, så du kan se hele møtet her.

Kommunestyret gikk av stabelen mandag 22. november, i kommunestyresalen på rådhuset. Saksliste finner du her

Kulturminneplan

Kommunestyret startet med en orientering om Aurskog-Hølands nye kulturminneplan. Vår Kommunedelplan for kulturmiljøer 2021-2031 er på høring. Forslaget til kommunedelplan har i alt 15 hensynssoner for kulturmiljøer. Flere av disse er nye. En hensynssone er restriksjoner til bruk av et definert område. Restriksjonene kommer i form av planbestemmelser som vedtas i kommunedelplanen. Hensynssonene er valgt ut av en gruppe sammensatt av representanter samtlige historielag i kommunen, samt fra administrasjonen i kommunen.

Forslaget til kommunedelplan har i alt 15 hensynssoner for kulturmiljøer. Flere av disse er nye. En hensynssone er restriksjoner til bruk av et definert område. Restriksjonene kommer i form av planbestemmelser som vedtas i kommunedelplanen. Forslaget til hensynssoner omfatter: 

 • Bjørkelangen nord 
 • Bjørkelangen syd       
 • Aur Prestegård 
 • Høland Prestegård 
 • Brandsrud  
 • Urskog fort 
 • Lierfoss sentrum med Waalertoppen 
 • Eidsverket og HV-leiren  
 • Hemnes sentrum 
 • Ulviken skole 
 • Åmotsfossen Setskog 
 • Kolstadfoss 
 • Fosserveien 250 
 • Finstadbru stasjonsområde 
 • Gamle Aurskog   

– Tertitten er spesiell, fordi den går som en tråd gjennom hele bygda, mens de andre er spredt i forskjelllige soner. Det er to områder som er så spesielle at de spilles inn som fredningsområde. Det ene er Aur prestegård, som utvides til hele gårdstunet, ikke bare hovedhuset. Det andre er eiendommen Brandsrud, sier Ole Jakob Holt, kulturminnekonsulent og rådgivningskonsulent bygningsvern.

Politikerne stilte blant annet spørsmål om hvorfor Bjørkelangen sentrum er lagt inn som hensynssone.

– Tanken er at man skal sikre området. Man ønsker å bevare et tverrsnitt av byggeskikken i området. Fra før er stasjonsmesterboligen, lokstallen, apotekergården og stasjonsbygningen bevaringsregulert. Nå mener man at man bør ta vare på hele historien, også de bygningene som kom etter krigen. Kulturminnevern må alltid ligge i forkant, og sikre tingene nå, slik at man har dem i fremtiden, sier Holt.

Objekter som er omtalt, gir blant annet mulighet til å søke Kulturminnefondet om støtte til historiske utbedringer, og dermed bidra til å sikre bevaring av objektet. Du kan fortsatt komme med dine innspill! Frist for uttalelser er satt til 1. mars 2022

Du kan se hele orienteringen her. Ønsker du å se orienteringer på projektor, trykker du på knappen "Projektor" under bildet.

Sommerskole 

Over 200 barn og ungdommer i kommunen vår var med på årets sommerskole. Kanopadling på Tævsjøen, alpakkastell, krepsing, kunst, og teater, og nye venner på tvers av skoler og klassetrinn. Se bildeglimt fra sommeren her. I høstferien fortsatte suksessen med høstskole. På  mandagens møte behandlet politikerne en evaluering av tilbudet.

– Denne gangen fikk vi spesielle midler i forbindelse med korona, som vi mest sannsynlig ikke får neste år. Dette er en appell til politikken om dette er noe dere ønsker å fortsette med, enten å finne ytterligere midler, eller omprioritere midler innenfor budsjettet, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Hele saken kan du se her. Budsjettet behandles neste kommunestyremøte, som går av stabelen 13. desember. Det møtet kan du se her. 

Ønsketre

Kommunestyret ba i fjor administrasjonen om å etablere et ønsketre i Aurskog-Høland kommune, etter modell fra Røde Kors i julen 2021. Formålet med ønsketreet er å glede barn som lever under økonomisk vanskelige kår.

– Det er en kjempegod sak for inkludering i Aurskog-Høland kommune. Poenget er å engasjere befolkningen, og sørge for at barn og familier med lav inntekt også får julegaver på lik linje med andre barn, sier Ina Nestor (SV).

Familiene det gjelder registrerer sitt ønske via det lokale hjelpeapparatet. Mottatte ønsker anonymiseres, skrives på et rødt hjerte og henges opp på ønsketreet. Du som vil glede et barn tar med deg et rødt hjerte, kjøper gaven og leverer til den aktøren som har ansvaret for ønsketreet der det er plassert. Sektor Kultur og medvirkning ved Frivilligsentralen er tildelt oppgaven, og tiltaket er under planlegging og etablering sammen med andre kommunale tjenester, blant annet Familie og barnevern og Aurskog-Høland Røde Kors.

– Jeg er ganske sikker på at dette er den mest gledelige saken vi kan vedta her i kveld. Dette kan bidra til at barn i kommunen vår som ikke har all verden fra før kan få en skikkelig julegave som de kan pakke opp på julaften. Et kjempetiltak, sier Tommy Lunnaas (Ap).

Hele behandlingen ser du her

Korona

Kommunedirektør Inger Hegna holdt en kort orientering på slutten av mandagens møte, hvor hun blant annet informerte om koronasituasjonen i vår kommune. 

– Det er fortsatt jevnlige møter med statsforvalteren for å følge koronasituasjonen. Det handler mest om Ahus og Ahus sin kapasitet. Alle kommunene har gjort nye tiltak rundt anbefalinger, som vi også har gjort som kommune, sier Hegna.

For å unngå sykehusinnleggelser og økt press på helsetjenestene  som følge av økt smitte, kom kommunen forrige uke med nye anbefalingene til innbyggerne våre. Disse finner du her.

– Vi begynner å så en utflatning av smittetallene. Nå er ikke smittetall noe man skal ha stort fokus på, annet enn at virkningen av for høy smitte i samfunnet gjør at vi får press på både våre helsetjenester, og Ahus i forhold til sykehusinnleggelser. I regionen hos oss er det mer unge voksne som smittes, noe som bidrar til at det ikke er så mange innleggelser, sier Hegna.

Hele orienteringen ser du her. 

Andre saker

Kommunestyret behandlet i tillegg blant annet disse sakene:

 • Kommunedirektørens analyse og konsekvensutredning av kommunal eiendomsportefølje
 • Spillemiddelsøknader for 2022
 • Interpellasjon: Tildelingskriterier for omsorgsboliger

Hele møtet kan du se her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 23.11.2021