PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Sommerskole, ønsketre og spillemidler

Bocciabane, frisbeegolf eller pumptrackbane? Mandag er det kommunestyremøte, og her bestemmer politikerne hvordan spillemidlene fordeles i vår kommune. Hva er et ønsketre, og skal vi ha et i Aurskog-Høland? Blir det sommerskole i kommunen neste år? Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 22. november, i kommunestyresalen på rådhuset. Det blir en orientering om forslag til kommunedelplan for kulturmiljøer 2021-2031 som er lagt ut på
offentlig høring. Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her.  

Bocciabane, frisbeegolf og pumptrackbane

I årets søknadsrunde for spillemidler er det kommet inn søknader til blant annet frisbeegolf, bocciabane og pumptrackbane. Aurskog-Høland kommune har mottatt 17 søknader, fordelt på 9 søknader i kategorien ordinære anlegg og 8 søknader i kategorien nærmiljøanlegg. 

I møte med Aurskog-Høland idrettsråd, har kommuneadministrasjonen og idrettsrådet blitt enige om prioriteringen av spillemiddelsøknadene og tildeling av kommunalt tilskudd. Det foreslås at samtlige søknader prioriteres inn i årets handlingsprogram. Det foreslås tildelinger av kommunalt tilskudd på til sammen 270 000 kroner, som fordeles på de nye søknadene.

Hva politikerne vedtar kan du se her. 

Ønsketre i julen

Kommunestyret ba i fjor administrasjonen om å etablere et ønsketre i Aurskog-Høland kommune, etter modell fra Røde Kors i julen 2021. Formålet med ønsketreet er å glede barn som lever under økonomisk vanskelige kår. Familiene det gjelder registrerer sitt ønske via det lokale hjelpeapparatet. Mottatte ønsker anonymiseres, skrives på et rødt hjerte og henges opp på ønsketreet. Du som vil glede et barn tar med deg et rødt hjerte, kjøper gaven og leverer til den aktøren som har ansvaret for ønsketreet der det er plassert. 

Sektor Kultur og medvirkning ved Frivilligsentralen er tildelt oppgaven, og tiltaket er under planlegging og etablering sammen med andre kommunale tjenester, blant annet Familie og barnevern og Aurskog-Høland Røde Kors.

Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her.

Oppløse Viken?

Viken fylkeskommune ble dannet 1. januar 2020, og består av de opprinnelige fylkeskommunene Akershus, Østfold og Buskerud. Dannelsen skjedde som konsekvens av Stortingets kommune- og regionreform. I den politiske plattformen for fylkesrådet i Viken står det: «Fylkesrådet går fremover med det syn at fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.»

Utredningen med fylkesrådets innstilling til fylkestinget skal legges fram for fylkestinget 17. desember 2021. Samme dag sendes saken på høring til kommunene med høringsfrist 1. februar 2022. Saken
behandles av fylkestinget 16.-17. februar 2022.

Kommunedirektøren legger opp til at Aurskog-Høland kommune skal uttale seg til høringen med svarfrist 1. februar 2022. Saken vurderes å være av så stor av betydning at det er kommunestyret som skal avgi uttalelse. For å få dette til foreslås det at det legges inn et ekstraordinært kommunestyremøte mandag 24. januar 2022. 

Du kan se hva politikerne mener om saken her.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle saker om:

  • Kommunedirektørens analyse og konsekvensutredning av kommunal eiendomsportefølje
  • Konstituering av Ungdomsrådet i Aurskog-Hølnd kommune 2021-2022
  • Valg av løsning på ombygging av Gulltjenn dam
  • Evaluering av sommerskolen/høstskolen 2021

Hele sakslisten finner du her. Møtet kan du se direkte her fra klokken 18.00 mandag.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 19.11.2021