PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Tertialrapport, omsorgsboliger og gode liv i egne hjem

Mandag er det kommunestyremøte. Hvordan er pengene blitt brukt i månedene som gikk? Hvordan har koronapandemien påvirket, og hva må justeres? Svaret får du her. Politikerne skal dessuten få orientering om byggingen av omsorgsboliger på Hemnes og Aurskog, og arbeidet rundt gode liv i egne hjem. Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 25. oktober, i kommunestyresalen på rådhuset. Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her.  

Tertialrapport

Politikerne skal behandle tertialrapport for 2. halvår 2020. Tertialrapporten forteller om kommunens drift og tjenesteområder for perioden mai til og med august. Rapporten sier noe om hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, hvordan kommunen har jobbet i månedene som har gått, utvikling og utfordringer, utvalgte resultater og viktige begivenheter. I tillegg forteller rapporten om økonomistatus i forhold til vedtatte budsjetter, og kommer med eventuelle forslag til justeringer det vil være behov for det.

– Driften i mai-august har som i første tertial vært preget av den pågående pandemien. Av den årsak er det rapportert om ekstra utgifter på til sammen 9,3 millioner kroner, og det forslåes at sektorene får dekket disse kostnadene. Kompensert for disse ekstra utgiftene viser prognosen for sektorene/stabene et totalt overforbruk på 2 millioner kroner, sier kommunedikretøren i sitt saksfremlegg.

Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her.

Omsorgsboliger på Hemnes og Aurskog

Beslutning om tomtevalg for omsorgsboliger på Hemnes og kjøp av tomt på Aurskog ble vedtatt i kommunestyret i september. I kommunestyret mandag skal politikerne få en orientering om forprosjektet for omsorgsboligene, og få informasjon om tidsplan, byggeprosjekt og hva som skjer fremover. 

Et forprosjekt er et prosjekt som skal legge planene for byggerosjektet. Det legger rammene for hva prosjektet og byggene skal inneholde. Her skal man si noe om kravene til boliger og funksjonalitet, fellesarealer og aktivitetstilbud, bemanning og tjenestetilbud. Forprosjektet forventes å være endelig klart til politisk behandling senest høsten 2022.

Du kan se hva politikerne mener om saken her.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle saker om:

Hele sakslisten finner du her. Møtet kan du se direkte her fra klokken 18.00 mandag.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 24.10.2021