PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret live: Hvordan skal pengene brukes

Hvordan skal pengene brukes i året som kommer? Onsdag er det kommunestyremøte i Aurskog-Høland. Hovedsaken på møtet denne gangen er økonomiplan og budsjett. Hvor skal det satses, og hvor må det spares inn? Møtet blir filmet, så du kan se diskusjonen direkte her!

Kommunestyremøtet går av stabelen onsdag 13. desember, i kommunestyresalen på rådhuset. NB! Merk tidligere møtetidspunkt enn vanlig. Møtet starter klokken 16.00. Saksliste finner du her. 

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Mange viktige saker skal behandles i onsdagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Du kan se stemmegivningen sak for sak! Velg «projektor» under bildet for å følge stemmegivningen.

Hvordan skal pengene brukes

Hovedsaken på onsdagens møte er behandling av budsjett og økonomiplan. Her vedtar kommunestyret hvordan pengene skal brukes i årene som kommer. Budsjettet for neste år er bindende, mens økonomiplanen går over fire år, og skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp.

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2024 har fokus på å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet i Aurskog-Høland, og gjøre kommunen til en solid organisasjon for fremtiden. Hvordan skal kommunens inntekter brukes for å gi best mulig tjenester, slik at kommunen fortsatt er et godt sted å leve, bo og arbeide i? Formannskapets forslag til budsjett finner du her

– Når vi ser på kommunene rundt oss, og i andre deler av landet, så er Aurskog-Høland kommune fortsatt blant kommunene med best forutsetninger for å møte framtida, sier kommunedirektøren i sitt forslag.

Her er noen av forslagene fra formannskapet

  • Støtte til Stuttreist og Himlaga. Aurskog-Høland utvikling har søkt om støtte til Stuttreist og Himlaga. I formannskapssak 43/23 ble det i punkt 5 fattet følgende vedtak: “Administrasjonen fremmer forslag til finansiering fra og med 2024 i ordinær budsjettforhandling”. Administrasjonen har ikke funnet midler innen eksisterende ramme til å dekke formålet.
  • Driftstilskudd til lag/foreninger justeres med KPI (270.000 kroner) og potten til arrangementsstøtte økes med 100.000 kroner. Driftstilskudd til lag/foreninger bør oppjusteres i tråd med konsumprisindeks (KPI) 4,5 prosent slik andre utgiftsposter i budsjettet er. Det er behov for å øke arrangementsstøtten fra 190 000 til 290.000 kroner, fordi det er flere søknader enn tidligere år. Tilskuddet til Kirkelig fellesråd justeres med KPI (600.000 kroner) og økning til vedlikehold og pensjon (700.000 kroner) Kirkelig fellesråd har søkt om at kommunens tilskudd justeres med konsumprisindeks (KPI). De har også søkt om støtte til økte strømutgifter, vedlikehold og pensjon.
  • Økt tilskudd til Museene i Akershus til å øke bemanningen på Aurskog-Høland bygdetun fra 60 til 100 prosent stilling. Museene i Akershus har varslet økning av kostnaden for driftsavtalen med kommunen. De to alternativene de har lagt frem er å øke til 80 prosent eller 100 prosent stilling, henholdsvis 350.000 og 500.000 kroner.
  • Ferieaktiviteter for barn og unge. Det er et stort behov for ferietilbud for barn og unge, det er lang sommerferie og mange har ikke noe å gjøre. i 2023 ble det bevilget midler til sommeraktiviteter for flyktninger som alle fikk mulighet til å delta på. Det deltok nesten 1 000 barn og unge på være aktiviteter sommeren 2023. Økt tilbud om ferieaktiviteter er nedfelt i fritidsklubbstrategien.
  • Ungdomsklubbens åpningstid på Aurskog og Bjørkelangen økes fra 1 til 2 kvelder per uke. Det er behov for økt åpningstid på de to største tettstedene, dette er også tydeliggjort i den vedtatte Fritidklubbstrategien.
  • Sommerjobb for ungdom. Tilby sommerjobb til ungdom. Dette ble gjennomført første gang i utvidet ordning i 2023. Dette dekket et behov.

Kommunestyret tar ondag den endelige avgjørelsen, og debatten kan du se her.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle blant andre disse sakene:

  • Andregangs- og sluttbehandling av forslag til detaljregulering for Vestrengåsen 2.
  • Endring av tittel på lokale forskrifter på grunn av reetableringen av Akershus fylke.
  • Klageavgjørelse - reguleringsplan for Hemnes næringspark.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 14.12.2023