PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Tertialrapport og barnehage

Mandag er det klart for det siste kommunestyremøtet før sommeren. På sakslisten står tertialrapport for andre tertial. Hvordan er pengene brukt så langt i år? Svaret får du her. Politikerne skal i tillegg se på bemanning i barnehagene, og demensvennlig kommune. Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 21. juni, i kommunestyresalen på rådhuset. Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her.  

Bemanning i barnehagene

Politikerne skal behandle sak om bemanning i barnehagene i kommunen. Etter dagens regelverk om grunnbemanning i barnehage skal det minimum skal være én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Samtidig er det krav om minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

– Økt bemanning i barnehagene vil styrke kvaliteten, men en slik kvalitetsheving er urealistisk innenfor de økonomiske rammene som sektoren har per i dag, skriver kommunedirektøren i sin saksfremstilling.

Grunnbemanningen består av årsverk assistenter, barne- og ungdomsarbeidere (BUA) og pedagogiske ledere som jobber direkte med barna innenfor det ordinære barnehagetilbudet. Ettersom barnehagene har åpent lenger enn en arbeidsdag må de ansatte jobbe i en skiftordning for å dekke hele åpningstiden, noe som gir lavere bemanning morgen og ettermiddag. I tillegg må møter, pauser, foreldresamtaler, personaloppfølging og annet gjennomføres i løpet av dagen, noe som medfører at ansatte har ansvar for flere barn i perioder gjennom dagen.

Kommunedirektøren peker på to alternativer: 

  • Under forutsetning av at sektoren tilføres ekstra lønnsmidler i budsjett- og økonomiplanarbeidet for 2022-25 anbefaler kommunedirektøren å innføre alternativ A: lokal bemanningsnorm med 5,5 barn per ansatt. Det vil utgjøre 8,7 flere årsverk assistent/BUA og vurderes til å gi best effekt. Forslaget vil tilsvare cirka 5 millioner kroner i økte lønnsutgifter per år for sektoren slik den er organisert i dag.
  • Eventuelt anbefales det å innføre alternativ B: økt assistent-/BUA-ressurs tilsvarende pedagogenes planleggingstid. Det vil utgjøre 5,2 flere årsverk og tilsvare cirka 3 millioner kroner i lønnsutgifter per år for sektoren slik den er organisert i dag.

Hele saken kan du lese her. Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her.

Tertialrapport

Politikerne skal dessuten behandle tertialrapport for 1. halvår 2021. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Sakspapirene finner du her. Tertialrapporten bygger på budsjett 2021/Økonomiplan 2021-2024. Det rapporteres på følgende områder:

  • Overordnet status økonomi
  • Overordnet status personal
  • Kommunens tjenesteområder

Sakspapirene kan du lese her

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle saker om:

  • Beregning av skjenkegebyr for 2021
  • Priser på elevtilbud i kulturskolen skoleåret 2021/22
  • Utredning av demensvennlig kommune
  • Rus- og alkoholmelding 2020

Hele sakslisten finner du her. Møtet kan du se direkte her fra klokken 18.00 mandag.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 21.06.2021