PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret live: Kulturstrategi, utbygging og eiendomsskatt

Hvordan skal vi utvikle kulturlivet i vår kommune? Mandag er det kommunestyremøte. Her behandles vår kulturstrategi. På planen står også utbygging på Bjørkelangen. Sier politikerne ja til leilighetsbygg med 7 etasjer i Bjørkelangen sentrum? Hvor mange etasjer er greit? Det kan du se i mandagens kommunestyremøte. Møtet sendes direkte, og du kan se det her.

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 27. mars, i kommunestyresalen på rådhuset. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV. Møtet starter klokken 18.00.

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Det er mange viktige saker behandles i mandagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen sak for sak! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Kulturstrategi

På møteplanen står blant annet kommunens kulturstrategi. Strategien bygger på en bred medvirkningsprosess med åpne møter, kartlegginger og spørreundersøkelser, og innspill fra kulturaktører, frivillige lag og foreninger, ungdom og andre innbyggere, gjennomført av oppgaveutvalget for kulturstrategi. 

– Strategien legger grunnlaget for å kunne arbeide mer systematisk med utvikling av kulturlivet i kommunen, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Kulturstrategien skal:

 • Gi føringer for politiske og administrative prioriteringer og satsinger. 
 • Sikre forståelse og rammevilkår for kulturens plass i lokalsamfunnet.
 • Bidra til at alle har mulighet til å utfolde og utvikle seg gjennom kulturaktiviteter.

Kulturstrategien har disse fire strategiene:

 • Aurskog-Høland skal være en kommune hvor kulturopplevelser og -deltakelse er tilgjengelig og mulig for alle.
 • Aurskog-Høland skal være en kommune som verdsetter frivillighet og støtter det lokale kulturlivet.
 • Aurskog-Høland kommune legger til rette for kunstnerisk og kulturell virksomhet.

Du kan se behandlingen i kommunestyret direkte her.

Utbygging på Bjørkelangen

Kommunestyret skal blant annet behandle reguleringsplan for Linnestad. Planområdet omfatter Stasjonsveien 59 og 61 som ligger i sentrum av Bjørkelangen, ved Bjørkelangen stasjon. Området som ønskes regulert er på til sammen 3,8 dekar. Vest for området, på andre siden av Stasjonsveien, starter gågata i Bjørkelangen sentrum med butikker, kafeer og annen næring. Bebyggelsen på planområdet i dag består av en enebolig, samt et næringsbygg på to etasjer. 

Dette foreslås: 

 • I forslaget legges det opp til etablering av en boligblokk på 3-7 etasjer med til sammen 28 leiligheter i ulik størrelse.
 • Det er lagt opp til at bygget skal variere i høyde med 6 etasjer i nord, og en tilbaketrukket 7. etasje, til 3 etasjer i sørlig del.
 • Parkering til leilighetene blir under bakken med adkomst fra øst, og for næringsdelen i 1. etasje vil parkeringen fvære på bakkeplan.
 • Leke- og uteoppholdsarealene planlegges etablert mot sør og vest, og det legges til rette for at planområdet skal tilknyttes friluftsområdet i øst.
 • Som et grep for å binde sammen sentrumsområdet i vest med friluftsområdet i øst, planlegges det en allment tilgjengelig gjennomgang i første etasje på bygget for gående.
 • På begge sider av denne gjennomgangen ønskes det publikumsrettede virksomheter, og mot Stasjonsveien, en mulighet for uteservering. 

Hele sakslisten finner du her. Møtet kan du se direkte her fra klokken 18.00 mandag.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle blant andre disse sakene:

 • Fritak av eiendomsskatt for personer med lavinntekt
 • Evaluering av Lokalt samarbeidsutvalg
 • Andregangs- og sluttbehandling av forslag til reguleringsplan for Aurheim

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 23.03.2023