PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret: Rådhuspark, strømstøtte og spillemidler

Skøytebane, naturbasert lekepark og treningsapparater. Skal vi bygge nytt park- og aktivitetsområde ved rådhuset? I går var det kommunestyre, og du kan se hva politikerne bestemte her. Kommunestyret behandlet i tillegg strømstøtte til lag og foreninger, og det ble stilt spørsmål om trygg skolevei til Haneborg skole. Møtet ble filmet, og du kan se det her.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen mandag 21. november, i kommunestyresalen på rådhuset, og det ble filmet. 

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Det er mange viktige saker som ble behandlet i mandagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen live! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Rådhuspark

Politikerne har vedtatt å selge «Kulturtomta» på Bjørkelangen, og i forbindelse med saken ba de om forslag for utvikling av grønne lunger og parker. Administrasjonens forslag la opp til utvikling av et park- og aktivitetsområde ved rådhuset på Bjørkelangen. Totalkostnadene for alle fasene er kalkulert til 19 millioner, og det er foreslått at tiltakene gjennomføres i faser over tre år. 

Politikerne mente forslaget ville bli for dyrt i en tid hvor kommunen står overfor store investeringer spesielt innenfor skole og barnehager. Flertallet stemte for å ta saken opp igjen innen et år, og at det ses i sammenheng med park ved stasjonsområdet.

Her ser du hva som foreslås:
 • Lekepark ved Bjørkebadet. Naturbasert lekepark som skjermes med fortau og trerekke opp mot parkering som også forsterker
  aksen opp mot inngangen til rådhuset. Utvikling av ny sosial møteplass «på hjørne av badet». 
 • Sone ved Fritidsklubben. Forplass/oppholdsrom med sittemøbler bordtennisbord i forbindelse med fritidsklubb i rådhuset. Plassen skjermes mot veien gjennom terrengformer og vegetasjon.
 • Aktivitetsområde. Lavterskel aktivitetsområde for ulike aldersgrupper, med treningsapparater for uorganisert aktivitet med pergola og overbygg. Ulike sittegrupper og små «tribuner» som kan benyttes både til aktivitet og sosial møteplass, samt mulighet for USB-tilkoblinger.
 • Parkområdet vest for rådhuset. Her foreslås det etablert en liten aktivitetsflate tilrettelagt for ulike uorganiserte aktiviteter inkludert ballspill, skjermet mot rådhuset og parkeringsplassen ved badet med vegetasjon og trerekker. Aktivitetsflaten legges til rette for å kunne islegges vinterstid, noe som er et stort ønske fra Ungdomsrådet. Bjørkelangen mangler en isflate for lavterskel aktivitetstilbud. 

rådhuspark faseplan.PNG

Faseplan: Prosjektet foreslås i faser, som du kan se her.

rådhuspark3.PNG

Plan: Kommunedirektøren foreslår en faseplan for å få på plass grønne lunger ved rådhuset. 

rådhuspark.PNG

Lekepark: Det foreslås blant annet naturbasert lekepark som skjermes med fortau og trerekke.

Debatten om saken kan du se her.

Møt vårt ungdomsråd

På mandagens kommunestyremøte ble det nye ungdomsrådet vårt presentert. Ungdomsrådet i kommunen vår tar vare på de unges stemme i den politiske styringen i kommunen vår. Ungdomstrinnene ved skolene, de videregående skolene og idrettslagene som har ungdomslag har valgt representanter til rådet. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder. Vedtak av det fremlagte valget skjer i kommunestyret.

 • Fra Bråte skole: Marius Vestby Kopperud
 • Fra Aursmoen skole: Vetle Jørgensen Evjen
 • Fra Bjørkelangen skole: Martin Skaret
 • Fra Aurskog Finstadbru sportsklubb (AFSK): Matilde Tønsberg
 • Fra Bjørkelangen VGS: Mari Helene Syltevik Strøm

Du kan se konstitueringen her. 

Strømstøtte

Politikerne behandlet i tillegg sak om strømstøtte. Lag og foreninger som har fått innvilget støtte fra regjeringens strømstøtteordning har fått full tildeling innenfor ordningens støttesats. Dette utgjør 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. 

Kommunedirektøren foreslo å dekke resterende 20 prosent av prisforskjellen for alle lag og foreninger som har fått innvilget støtte fra regjeringens strømstøtteordning for perioden april-september. Det statlige og kommunale tilskuddet vil da dekke 100 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. Kommunedirektøren foreslår å tildele Aurskog-Høland Kirkelige Fellesråd resterende beløp etter utbetalingen til lag og foreninger.

Kommunestyrets behandling av saken kan du se her.

Andre saker

Kommunestyret behandlet i tillegg saker om:

 • Grunngitte spørsmål: Spørsmål om trygg skolevei
 • 2. gangs behandling av Kommunedelplan for mangfold, inkludering og likestilling 2023-2035Revidering av forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Aurskog-Høland kommune
 • Kvalitetsmelding for helse og omsorg 2021
 • Spillemiddelsøknader for 2023
 • Status forebyggende arbeid for utsatte barn og unge i Aurskog-Høland kommune

Hele sakslisten finner du her. Hele møtet kan du se her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 22.11.2022