PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret live: Omsorgsboliger, bosetting og barnehage

Mandag er det kommunestyremøte. Politikerne skal blant annet behandle kriterier for tildeling av omsorgsboliger. Antall eldre vil øke i årene som kommer. Hvem skal ha rett på omsorgsboliger? Kommunestyret skal i tillegg behandle bosetting av flyktninger, og vedtektene for kommunale barnehager og SFO. Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge sakene live. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 14. februar, i kommunestyresalen på rådhuset. Møtet starter klokken 18.00. Saksliste finner du her.  

Hvem skal få omsorgsboliger?

Kommunestyret skal mandag behandle tildelingskriterier for omsorgsboliger. Saken var oppe til behandling i fjor, og politikerne sendte da saken tilbake til administrasjonen, og ba om mer konkrete tildelingskriterier. Mandag skal saken altså opp igjen. 

– Kommunestyrets vedtak om å utarbeide mer konkrete tildelingskriterier må balanseres mot det grunnleggende prinsippet om at tjenestetilbudet skal tilpasses den enkeltes behov for tjenester etter en individuell helsefaglig vurdering, sier kommunedirektør Inger Hegna i sin saksfremstilling.

Hun påpeker at forskjellige former for standardisering av tjenestetildeling og -utmåling kan komme i konflikt med retten til en individuell vurdering og individuelt tilpassede tjenester, og med den enkeltes rett til å medvirke ved utformingen av tjenestetilbudet.

– Hvilken samfunnsutvikling vi ser fram mot 2035 vil påvirke hvordan, hvor mange og hvilke typer omsorgsboliger og sykehjemsplasser vi får behov for. Det er i dag totalt 50 omsorgsboliger av varierende standard, bemanning og beliggenhet i vår kommune. Antall innbyggere over 67 år øker kraftig, skriver Hegna.

Antall eldre øker kraftig

Befolkningsprognosene for vår kommune viser en kraftig økning i antall eldre over 90 år i tiden som kommer.

– Det vil si at folk vil leve lenger enn i dag. Alt tyder på at forekomst av demenssykdom vil øke i denne aldersgruppen, og at den stadig økende oppgaveforskyvningen fra spesialisthelsetjenesten til kommunene vil fordre økt og spesialisert kompetanse i kommunehelsetjenesten også innen eldreomsorgen, sier Hegna.

Kommunedirektøren anbefaler en to-trinns helsefaglig begrunnelse for tildeling av omsorgsboliger med kategorier basert på kriteriene (mye, middels og lite bistand). 

Hele saken kan du lese her. Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her.

Åpningstider barnehager og SFO

Kommunestyret skal i tillegg behandle sak om åpningstider for kommunale barnehager og SFO. Kommunedirektøren ber om fullmakt ut 2022 til å avvike fra vedtektene til kommunale barnehager og skolefritidsordningen ved behov for midlertidig reduksjon i åpningstidene, og eventuelt stenging av virksomhetene, når smittesituasjonen, sykefravær/karantenefravær og vikarmangel tilsier dette.

Åpningstidene reduseres kun med det timeantallet, og eventuelt dager, i den tidsperioden som kreves for å sikre en forsvarlig drift.

Hva politikerne mener om saken kan du se direkte her.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle saker om:

  • Anmodning om bosetting av flyktninger 2022
  • Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kontrollutvalget - Digital
    sikkerhetsrisiko i Aurskog-Høland kommune
  • Forvaltningsrevisjonsrapport fra Kontrollutvalget -
    Tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og
    deres pårørende

Hele sakslisten finner du her. Møtet kan du se direkte her fra klokken 18.00 mandag.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 12.02.2022