PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret live: Budsjett og ny skole

Mandag er det kommunestyremøte i Aurskog-Høland kommune. Hovedsaken på møtet denne gangen er økonomiplan og budsjett. Hvordan skal pengene brukes i årene som kommer? Blir det ny skole på Aursmoen, skal bygdeboka fortsette, og hvordan blir det med eiendomsskatten? Møtet blir filmet, så du kan se diskusjonen direkte her!

Kommunestyremøtet går av stabelen mandag 14. desember, i kommunestyresalen på rådhuset. På grunn av koronasituasjonen er det noen av kommunestyremedlemmene som deltar via Teams. NB! Merk tidligere møtetidspunkt enn vanlig. Møtet starter klokken 14.00. Saksliste finner du her. 

Økonomiplan

Hovedsaken på mandagens møte er behandling av budsjett og økonomiplan. Her vedtar kommunestyret hvordan pengene skal brukes i årene som kommer. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 har fokus på å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet i Aurskog-Høland, og gjøre kommunen til en solid organisasjon for fremtiden. Forslag til budsjett finner du her. Budsjettet legger opp til et netto driftsresultat på 2-2,5 prosent.

– Det er en handlingsregel som er vedtatt av kommunestyret for å holde en forsvarlig drift over tid, og dette må administrasjonen være lojal mot, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Blant tiltakene som foreslås er inntektsgradert SFO, et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier som mangler nettverk, økning helsesykepleiere i skolene, og prosjektmidler for ny barnehage og skole på Aursmoen. I årene som kommer vil man se på en dreining av flere tjenesteområder. For eldreomsorgen vil dette bety et større fokus på hjemmebaserte tjenester og andre forebyggende tiltak. Nye løsninger vil bidra til at flere kan være selvhjulpne og leve hele livet hjemme. Man vil også dreie flere av tjenestene mot det å styrke hjemmet og familiene. 

Budsjettet for neste år er bindende, mens økonomiplanen går over fire år, og skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp.

Ny skole nord i kommunen

Kommunestyret skal i tillegg behandle sak om ny skole og barnehage nord i kommunen. Denne høsten er det gjort en konsekvensanalyse av skole- og barnehagebehovet nord i kommunen. Den finner du her. Den viser at en nedleggelse av Haneborg skole vil føre til at kommunen raskere kan få en ny skole på Aursmoen. Det er kostnadskrevende å drifte små skoler, og merkostnaden ved å ha flere små skoler påvirker ressursgrunnlaget til de større skolene. Som eksempel er elevprisen på Aursmoen skole per i dag med cirka 640 elever 73.400 kroner, mens den er 137.500 kroner per elev på Haneborg.

Det går i dag 640 elever på Aursmoen skole, mens det er omtrent 80 elever på Haneborg. Rapporten viser at både Haneborg og Aursmoen skole trenger et kraftig bygningsmessig løft for å bli funksjonelle skolebygg etter nåtidens krav.

Politikerne i formannskapet ønsket bred involvering, og at man bruker tid på prosessen. Mens kommunedirektøren innstilte på nedleggelse av Haneborg skole fra neste skoleår, ønsket formannskapet at skolestrukturen skal holdes uendret ut valgperioden. Formannskapet stemte for at det settes i gang prosjektering av ny skole og barnehage på Aursmoen i 2021. Kommunestyret tar mandag den endelige avgjørelsen, og debatten kan du se her.

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle blant annet disse sakene:

Hele sakslisten for mandagens møte finner du her. 

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Sist endret: 14.12.2020