PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunestyret live: Fremtidens Aurskog-Høland

Hvordan skal Aurskog-Høland kommune se ut i framtiden? Hvor skal boligene bygges, hva er viktig i planleggingen? Onsdag var det klart for kommunestyremøte, og kommuneplanen stod på sakslisten. Politikerne skulle dessuten behandle mobbesaker i skolene, og sak om vold og trusler mot ansatte i skolene. Debatten går i kommunestyret, og du kan se den her.

Kommunestyremøtet gikk av stabelen onsdag 20. mars, i kommunestyresalen på rådhuset.

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene overføres via Kommune-TV. 

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Det er mange viktige saker som ble behandlet i onsdagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen sak for sak! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Kommuneplanen

Hvordan skal Aurskog-Høland se ut i framtida? Politikerne skal behandle kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, og den legger føringer for hvilke mål administrasjonen og politikerne skal jobbe for å nå de neste 12 årene.

– Kommuneplanen staker ut kursen for både samfunnet Aurskog-Høland, og kommunen som organisasjon. Den gir grunnlaget for framtidig utvikling av Aurskog-Høland, og føringer for kommunens politiske og administrative arbeid. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med en fireårig handlingsdel, og en arealdel med 12 års perspektiv, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

 • Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske dokument. Planen består av en samfunnsdel, som skal gi overordnede mål for utviklingen av kommunesamfunnet, og kommunen som organisasjon.
 • Den består også av en arealdel som viser framtidig arealbruk basert på ønsket samfunnsutvikling.
 • Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, inneholder mål og strategier for samfunnsutviklingen, samt retningslinjer for hvordan disse skal oppnås og gjennomføres.
 • Samfunnsdelen inneholder en arealstrategi som fastsetter prinsippene for kommunens arealforvaltning.
 • Samfunnsdelen sier noe om hva som er utfordringene våre, og hvordan vi skal løse dem.
 • Samfunnsdelen er basert på kommunens kunnskapsgrunnlag, som viser status og utfordringer innenfor blant annet demografi, befolkningsutvikling, bruk av areal og naturressurser, folkehelse, mobilitet, kommunale tjenester, kultur- og fritidsopplevelser, næringsvirksomhet, infrastruktur og arbeidsliv. 
 • Arealstrategien binder samfunnsdel og arealdel sammen. Den tydeliggjør ønsket framtidig arealbruk, og fastsetter prinsippene for kommunens arealforvaltning.

I høringsperioden vil det arrangeres medvirkningsaktiviteter, og alle som ønsker det kan sende inn høringsinnspill.

Formannskapet fikk en orientering om arbeidet. Den kan du se her. Behandlingen i kommunestyret ser du her

Andre saker

Kommunestyret skal i tillegg behandle blant andre disse sakene:

 • Forventningsbrev fra Statsforvalteren 2024.
 • Kunnskapsgrunnlag for folkehelse 2024-2027.
 • 1. gangs behandling kommuneplanens samfunnsdel 2024-2036 revidert forslag.
 • Innspill til handlingsprogram for samferdsel 2025-2028, Akershus fylkeskommune.
 • 192/623 Ønske om makeskifte av sentrumseiendom.
 • Godkjenning av revidert selskapsavtale Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS.
 • Oppfølging av Frivillighetserklæringen.
 • Samarbeidsavtale mellom Lillestrøm politistasjonsdistrikt og kommunene på Nedre Romerike om SLT - Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.
 • Vold og trusler mot ansatte i skolene - varsling og oppfølging.
 • Mobbesaker i skolene i 2023 - omfang og tiltak.
 • Grunngitte spørsmål til kommunestyret 20.03.24.

Hele møtet ser du her.

Tidligere møter

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 22.03.2024