PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aurskog-Høland har nådd klimamål

Aurskog-Høland kommune tenker grønt først, og vil gå foran som et godt eksempel. Vi vil redusere egne klimagassutslipp og legge samfunnet til rette for klimaendringene som pågår. Målene er satt i vår klimaplan, og nå er ett av klimamålene oppnådd, åtte år før tiden!

– Målet var å redusere klimagassutslippene med minimum 40 prosent innen 2030, målt mot 2018-nivået. Kommunen har nådd målet åtte år før tida. Et poeng for kommunens klimaarbeid er å vise vei. Når kommunen klarer å redusere de direkte klimagassutslippene sine såpass, viser det at det er fullt mulig for innbyggerne og det private næringslivet også, sier Ole-Christian Østreng, rådgiver miljøvern i Aurskog-Høland kommune.

De direkte klimagassutslippene til Aurskog-Høland kommune som virksomhet har gått fra rundt 500 tonn CO2-ekvivalenter i 2018, til rundt 250 tonn CO2-ekvivalenter i 2021.

klimamål1.png

– Hovedårsakene til at vi har hatt en såpass bra reduksjon i de direkte klimagassutslippene er bruk av mindre fossilt drivstoff ved tjenestereiser, enten bruk av mer elbil eller mindre bensin- og dieselbiler, og tilrettelegging for bruk av lokal fornybar energi, det være seg både bioenergi og solenergi, sier Østreng.

klimamål2.png

klimamål3.png

Delmål for Aurskog-Høland kommune i klimasammenheng er å redusere klimagassutslippene knytta til tjenestereiser med minimum 40 prosent innen 2030, og ha minimum 50 prosent av vare- og personbilene våre som batterielektriske biler.

– Kommunen har nådd målet med reduksjon i utslipp fra tjenestereiser, både fordi vi har flere elbiler i kommunal drift, men også fordi vi reiser mindre rett og slett. Aurskog-Høland kommune er godt i gang med å få flere og flere elbiler blant vare- og personbilene våre, og vi er per i dag på litt over 25 prosent, sier Østreng.

klimamål4.png

klimamål5.png

Sist endret: 10.03.2022