PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

bilde av dem som jobber på sentralkjøkken

Kaster 40 prosent mindre mat

Registreringen av matavfall i sykehjemstjenesten viser at de kaster 41,9 prosent mindre mat siden oppstart av prosjekt Matvinn. Dette er godt over målet for 2025, og de er på god vei mot å nå målet om 50% reduksjon innen 2030 – og det med mer brukerrettet meny på kjøpet!

Siste veieuke av matavfall viste at sykehjemstjenesten har klart å redusere matsvinnet med hele 41,9 prosent siden prosjektstart høsten 2021. Dette tilsvarer 9,2 tonn matsvinn og et redusert klimagassutslipp på over 17 tonn i året, sier Thea Amalie Bergvatn, som er ernæringsfysiolog i kommunen.  

Følger bærekraftsmålene 

Fra høsten 2021 og frem til sommeren 2022 pågikk prosjektet Matvinn i sykehjemstjenesten. Prosjektet er knyttet til et av tiltakene i kommunens klimaplan, som skal bidra til å oppnå FN's bærekraftsmål om at matsvinnet globalt skal halveres innen 2030. 

–Vårt mål var å redusere matsvinnet med 25 prosent i løpet av prosjektperioden. Vi skulle også komme frem til tiltak og rutiner som kunne bidra til at vi fortsatte å redusere avfallet også etter at prosjektperioden var ferdig. Hovedmålet var 35 prosent mindre matavfall innen 2025 og 50 prosent mindre innen 2030, sier Bergvatn. 

Veier alt matavfall 

Ved prosjektstart høsten 2021 ble matsvinnet målt i én uke.  – Ansatte i alle virksomheter i sykehjemstjenesten veide og registrerte matsvinnet etter hvert måltid, sier Bergvatn. Deretter fulgte et halvt år med både større og mindre tiltak. 

– Sentralkjøkkenet reduserte porsjonsstørrelsene, slik at de ble mer i samsvar med den mengden pasientene spiser. Vi hadde et halvdagskurs med Framtiden i våre hender, evaluerte menyen, endret serveringsrutiner og kjøpte inn mindre glass, sier Bergvatn.  

De ansatte i sykehjemstjenesten har gjort en kjempeinnsats hele veien, og til tross for koronapandemien, klarte alle virksomheter å gjennomføre prosjektet. I mai ble det gjort en ny uke med veiing og registrering av matsvinnet på samme måte som høsten 2021. På seks måneder hadde sykehjemstjenesten da redusert matsvinnet med 27,4 prosent. 

Fortsetter arbeidet 

– Selv om vi er ferdig med prosjektet jobber vi videre for å redusere matsvinnet. Vi har endret rutiner og satt i gang ytterligere tiltak for å kaste mindre mat. Matavfallet skal veies en uke i mai og en uke i oktober hvert år for å følge med på hvordan utviklingen går, forteller Linda Jørgensen, som er leder for enheten for sykehjemstjenester.  

Nå skal menyen evalueres hvert halvår. Ansatte kan komme med fortløpende tilbakemeldinger via et tilbakemeldingsskjema. Det har bidratt til bedre kommunikasjon mellom Sentralkjøkkenet og virksomhetene på sykehjemmene. 

– God formidling av hva pasientene liker godt og hva de ikke er så glad i, har ført til endringer i menyen til det beste for pasientene. Nå er flere nye retter på vei inn. Når pasientene får mat de liker godt, spiser og koser de seg mer, samtidig som det blir mindre matsvinn. Vinn – vinn – matvinn!  

Aurskog‐Høland kommune skal følge opp FN’s bærekraftsmål, og et av kommunens fem satsingsområder er Grønt først. Det spesifiseres i kommunens klimaplan 2018‐2030 at kasting av mat som hovedregel ikke skal forekomme og at alle sektorer skal kartlegge og iverksette tiltak for å redusere matsvinn til et minimum (klimatiltak 5.3.18). 

bILDET AV DEM SOM JOBBER PÅ ØSTKROKKEN

De ansatte på Østkroken har vært flinke til å følge opp alle de nye tiltakene som er satt i gang. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 03.07.2023