PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kartverket har nå fattet vedtak om rett skrivemåte av en rekke stedsnavn i Aurskog-Høland

Kartverket har med hjemmel i stedsnavnloven fastsatt rett skrivemåte for en rekke stedsnavn. Kartverkets vedtak kan du se her.

1. Brev fra Kartverket 20.10.2023 - Vedtak i navnesak 2019-204.PDF

2. Navneliste sak 2019-204.PDF 

3. Tilrådning fra Språkrådet - sak 2019-204.PDF

Kartverkets vedtak kan påklages av dem som etter stedsnavnloven § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldingen om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i stedsnavnforskriften. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.  

Eventuell klage skal sendes til Kartverket (postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss) med kopi til kommunen.

Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Sist endret: 25.10.2023