PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Innsigelser til arealplanen er avgjort

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner arealforslagene knyttet til Lieråsen, Festningsåsen, Blakstad, Butjernkollen og Vestrengåsen i kommuneplan 2018 – 2028 for Aurskog-Høland kommune.

– Dette er en gledelig nyhet for oss. Departementet har avvist innsigelsene fra andre etater og departement for disse områdene. Dette har mye å si for at vi skal få til en god utvikling i alle deler av kommunen. Nå kan omsider kommunestyret få gjort endelig vedtak om kommuneplanen, og de som hadde planer og ønsker om utbygging av disse områdene kan gå videre med dem, sier ordfører Gudbrand Kvaal.  

Departementet har ikke godkjent forslag om nye boligområder Prestegårdsskogen og Lysakerjordet. Departementet godkjenner heller ikke kommunens forslag i Harkerudåsen.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt vekt på nasjonal og regional miljø-, klima- og jordvernpolitikk, men samtidig hensyntatt kommunens størrelse, geografi og eksisterende utbyggings- mønster. Avgjørelsen innebærer at innsigelsene er delvis tatt til følge. Avgjørelsen er endelig.  

– Vi må ta en ny og grundig runde på utviklingen på Aursmoen. Der må vi se på hvilke alternativer vi har og hvordan vi kan utvikle området best mulig, sier Kvaal.    

Dette er saken:

  • Kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret i mars 2019, med uløste innsigelser til i alt syv foreslåtte boligområder, og til ett foreslått område for bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting.  
  • Det ble gjennomført mekling i august 2019, uten at det ble oppnådd enighet om de aktuelle innsigelsene. Etter meklingen bekreftet Aurskog-Høland kommunen det opprinnelige vedtaket.  
  • Kommunen sendte innsigelsene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig vedtak. Det skulle avgjøre om innsigelser fra Statens vegvesen, fylkeskommunen og fylkesmannen til åtte foreslåtte utbyggingsområder skulle veie tyngre enn kommunens vedtatte arealdisponering. 
  • I august 2020 ble det arrangert befaring hvor departementet og innsigelsesmyndighetene deltok. 

Dette er vedtaket

«I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 andre ledd godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet boligområdene Lieråsen, Festningsåsen, Blakstad, Butjernkollen og Vestrengåsen i kommuneplan 2018 – 2028 for Aurskog-Høland, vedtatt av Aurskog-Høland kommunestyre 25. mars 2019 og 28. oktober 2019.  

Departementet godkjenner ikke område med arealformål bebyggelse og anlegg, underformål bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, i Harkerudåsen. Departementet godkjenner heller ikke boligområdene Prestegårdsskogen og Lysakerjordet.  

Departementet ber om at kommunen endrer planen i tråd med vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 11-15 andre ledd.»  

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 09.03.2021