PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva er viktig for deg: Gode pasientforløp

9. juni markeres «Hva er viktig for deg?-dagen». Markeringen skal sette fokus på gode pasientforløp. Det handler om å se hele mennesket – ikke sykdommen, det som feiler deg og begrensningene. Vi markerer dagen med stands og rollups. Se hvor du kan treffe oss her!

Helse og omsorgstjenestene markere dagen med stands på;

  • Bjørkelangen Senter, hvor Hverdagsrehabiliteringsteamet vil stå fra kl 1200-1400
  • På butikken på Setskog, hvor kreft og demens koordinator vil stå fra kl 1200-1400
  • På Aurskog senter hvor rådgiver i fagstab vil stå sammen med innbyggertorget fra kl 1500-1700

Det vil bli lokale arrangementer på sykehjemmene.

Hva er viktig for deg?

Tilnærmingen i tjenestenes kontakt med den enkelte snus fra «Hva feiler det deg?» til «Hva er viktig for deg?». Dette beskrives ofte som et paradigmeskifte og er uttrykk for en endret tilnærming i forholdet mellom fagrollen og pasient- og brukerrollen.

På individnivå handler dette om å møte pasienter og brukere med respekt og en lyttende holdning.

  • Hva opplever personen som viktig i sitt liv?
  • Hvordan bør tjenestene tilrettelegges for å understøtte den enkeltes mål og ønsker?
  • Å lytte til mennesket bak diagnosene og «merkelappene», er avgjørende for å sikre god kvalitet i oppfølgingen.

Spørsmålet innebærer samtidig en utfordring for den tradisjonelle fagrollen som «ekspert». Det handler om å bistå personen i å finne de løsningene som er best for den enkelte fremfor å komme med de raske svarene. Det er viktig å forstå og respektere at det kan være vanskelig å svare på spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Spørsmålet er på et dypere plan enn bare å spørre hva en person trenger hjelp til. Mange kan trenge tid til å utvikle en trygg relasjon før de er i stand til å svare. For fagpersonen kan det også være situasjoner hvor det er krevende å håndtere svarene. 

I forbindelse med innføring av Hverdagsrehabilitering har Aurskog-Høland kommune startet med systematisk bruk av «Hva er viktig for deg?». Det er basis for samtalen med deltakerne, før oppstart, og gjennom hele behandlingsforløpet. Målene for rehabiliteringen settes på denne måten av deltakeren selv i samarbeid med helsepersonellet. Hva som skal til for å oppnå målene, altså tiltakene, lages også i samarbeid deltaker/helsepersonell.

Holdning og kommunikasjon

«Hva er viktig for deg?» er både en holdning og en måte å kommunisere på i forhold til våre medmennesker, brukere og pasienter. Det er en metode som fremmer mestring og deltakelse. Metoden skal i størst mulig grad tas i bruk i alle Helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Du kan lese mer om markeringen av dagen og kunnskapsgrunnlaget på

  • https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/gode-pasientforlop/kunnskapsgrunnlag-og-verktoy/materiell-til-hva-er-viktig-for-deg-dagen-i-2018/
  • https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/eldreomsorg/gode-pasientforlop/kunnskapsgrunnlag-og-verktoy/

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 09.06.2022