PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Husk å søke om fritak fra eiendomsskatten i 2024

Personer med lav inntekt kan søke om midlertidig fritak fra eiendomsskatten. Søknadsfristen er 1. juni, og det må søkes om fritak for hvert år.

I 2023 var det første året innbyggere som har lav inntekt kunne søke om fritak fra å betale eiendomsskatten.

Det var 76 personer som søkte om fritak og det var 30 som fikk innvilget søknaden. De som ikke fikk innvilget søknaden hadde for eksempel eiendeler[RK1]  over beløpsgrensen.

Du må søke på nytt hvert år

Alle som ønsker å søke om fritak fra eiendomsskatten må søke om fritak hvert kalenderår.

Det betyr at om du søkte om fritak i fjor, må du søke på nytt i år og legge med opplysninger fra 2023. Søkte du ikke i fjor, så kan du søke for første gang i år.

For å kunne søke ordningen er det satt en brutto (før skatt og fradrag) inntektsgrense på 3 x grunnbeløpet, for husstanden. For å søke om fritak i 2024, må brutto inntekten for husstanden altså ha vært på 355.860 kroner eller lavere i 2023. Likvid formue (for eksempek bankinnskudd) kan heller ikke overstige 1 x grunnbeløpet 118.620.

Vi ser på husstandens brutto inntekten for året før det søkes om fritak. Gjennom å bruke grunnbeløpet til utregningen, vil tallet endre seg per år og sånn sett følge den økonomiske utviklingen over tid. 

Ordningen er et tiltak i kommunen som retter seg mot den gruppen av innbyggerne som har lav inntekt. Tiltaket er et bidrag i arbeidet med å utjevne sosiale ulikheter, noe kommunen jobber med innenfor folkehelsearbeidet.

– Det er noe kort tid til første søknadsfrist i år, men vi håper at de som har inntekt som havner innenfor denne ordningen søker nå om fritaket, sier folkehelsekoordinator Anne Mette Brustuen.

Når er søknadsfrist

Det er to hovedsøknadsfrister i løpet av kalenderåret. Det er viktig at personer som ønsker å søke leverer søknad innen frist.

  • Søknadsfrist for hele kalenderåret (hele beløpet): 1. juni
  • Søknadsfrist for 2. termin (cirka halve beløpet): 1. november

Slik søker du

For å søke fylles det ut et digitalt skjema på kommunens hjemmeside. Vi trenger litt informasjon om deg og eventuelt andre som bor i husstanden.

Når du fyller inn søknaden må du legge ved noen vedlegg til søknaden, så det kan være greit å ha disse klare før du søker. Bor du i et borettslag kan du søke, og får deretter beskjed om det er ytterligere dokumentasjon vi trenger.

Det er krav om dokumentasjon av:

  • Utskrift av grunnlag for skatt, for alle husstandsmedlemmer over 18 år.
  • Husleiekontrakt dersom søker leier ut deler av bolig eller annet.
  • Eiere i borettslag vil få nærmere beskjed om dokumentasjonskrav etter å ha levert søknad.

Det må søkes om fritak per år, og derfor må de som eventuelt skal søke flere år på rad levere søknaden for hvert år. Dette er viktig for å kunne få oppdatert informasjon fra deg som søker.

Her finner du retningslinjene for ordningen

Det er utarbeidet egne retningslinjer for ordningen. Disse sier noe om hvem som kan søke om fritak. Retningslinjene er viktige fordi de skaper en ramme for ordningen, slik at vi kan behandle alle søknadene på likt grunnlag.

Det er viktig at de som lurer på om de skal søke, ser på retningslinjene. Du finner retningslinjene her.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Roar Karlsen på telefon 63 852536, eller e-post roar.karlsen@ahk.no

Sist endret: 04.03.2024