PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Home-Start Familiekontakten - Nytt familiestøtteprogram

Denne høsten starter Aurskog-Høland kommune opp Home-Start Familiekontakten (HSF). Det er et frivillig familiestøtteprogram, og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Behovene hos familiene varierer, og familiene som får hjelp fra HSF har minst ett barn under skolepliktig alder. Vil du bli familiekontakt?

Hensikten med det nye prosjektet er å forebygge utvikling av belastninger og stress i familier, støtte dem på det de mestrer og avlaste familien etter behov.  Det overordnede motivet er å gi barna en god barndom, gjennom å styrke foreldrene. 

– HSF sin visjon er at alle småbarnsfamilier som er i en sårbar fase, skal få den støtten de trenger for å gi barna trygge og gode oppvekstvillkår. Dette er et lavterskeltilbud som bidrar til forebyggende barnevern, psykisk helsevern og dernest god samfunnsøkonomi, sier Lene Hoff Holmedahl. Hun er vår koordinator i familiestøtteprogrammet, og startet opp i 50% stilling i august.  

Ideen bak Home-Start er at familiene jevnlig får en likeverdig person hjem til seg som kan være en god støttespiller, samtalepartner, avlaste praktisk og styrke foreldrene. Den frivillige må selv ha foreldreerfaring eller annen erfaring med barn.   

– De frivillige kalles familiekontakter. De må delta på forberedelseskurs, samt levere politiattest og signere taushetserklæring før de kan starte som familiekontakt. Som familiekontakt er man 2-4 timer i uka hjemme hos familien i en periode, hovedsakelig 6 måneder. Familiene definerer selv hva de trenger støtte. 

Bli familiekontakt 

Det er stor spredning i bakgrunn og alder blant familiekontaktene. Fellestrekket er at de har tid og lyst til å være sammen med en småbarnsfamilie regelmessig. De aller fleste familiekontaktene er i arbeid, noen arbeider deltid eller er pensjonister.  

Her kan du lese mer om hva det vil si å være familiekontakt: 

Til frivillige i Home Start (homestartnorge.no) 

Lyst til å være med å utvikle et viktig tilbud til småbarnsfamilier i Aurskog-Høland?   

Registrer deg her: Aurskog-Høland frivilligsentral eller homestartnorge.no/avdelinger 

Ta gjerne kontakt med koordinator Lene Hoff Holmedahl

Følg oss!  

Facebook: Home-Start Familiekontakten Aurskog-Høland 

Instagram: homestart_ahk  

God match

Lene jobber også med rekruttering, kursing og veiledning av de frivillige.  

– Jeg besøker familien for å kartlegge behovet, og sørger for evaluering underveis i prosessen. En viktig del av jobben som koordinator er å finne en god match mellom familie og familiekontakt, slik at familiestøtten blir en god berikende erfaring for begge parter. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 13.10.2021