PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Grønt nivå i skoler og barnehager

Fra mandag 31. mai går vi over fra gult til grønt nivå i barnehager og skoler i kommunen. På grunn av det lave smittetallet kan man lette på tiltakene, man trenger ikke lenger å dele inn i kohorter og hverdagen for barn og unge kan organiseres tilnærmet som normalt.

 – Det er bra at vi kan ha en mer normal hverdag i barnehagene og skolene våre. Endelig kan man møtes på tvers av kohorter, få leke der man vil igjen og være sammen med flere, sier konstituert kommunalsjef for oppvekst og utdanning, Anne Mari Færgestad.  

Flere lettelser 

Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at skolene og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene. Barna/elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger.  

Mer om trafikklysmodellen og smittevernsveildere for skole og barnehage finner du her. 

– Vi følger nasjonale smittevernregler, så det vil fortsatt være generelle smitteverntiltak. Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen, og ansatte og foreldre skal fortsatt unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming og holde avstand.   

Det vil fortsatt være tiltak på de ulike enhetene, så foreldre og foresatte må følge med på informasjonen som kommer fra deres barnehage eller skole.  

Det er viktig å tilpasse smitteverntiltakene etter smittesituasjonen lokalt. Skolene og barnehagene har lagt en stor innsats i å innrette seg etter smittevernreglene, og det kan være rutiner som det er behov for å fortsette med. Det som er viktig er at det nå er mulig å normalisere hverdagen mer i skolene og barnehagene, og at barn og unge nå ikke blir pålagt unødvendig strenge restriksjoner. 

Laveste risikonivå

Regjeringen har besluttet at kommuner med lite smitte kan velge å sette skoler og barnehager på grønt nivå. Dette betyr mindre begrensninger i skoler og barnehager og er i tråd med regjeringens strategi som innebærer at barn og unge skal ha lavest mulig tiltaksbyrde.  

Forutsetningen for å gå over til grønt nivå er at kommunene har lavt smittenivå, god testkapasitet og løpende oversikt over antall smittetilfeller. De må også ha en beredskapsplan for rask overgang til gult eller rødt nivå.  Aurskog-Høland kommune har hatt synkende smittetall siden påsken. Vi har lave smittetall og kommunen ligger nå på det laveste risikonivået.  

Hvilket nivå kommunen skal ligge på er behandlet administrativt, og det var det enighet om at kommunen skal gå til grønt nivå. For den videregående skolen vil det fortsatt være gult nivå ut skoleåret. 

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 28.05.2021