PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

12 timer gratis SFO for 1. trinn

Regjeringen har bestemt at alle barn på 1. trinn skal få gratis 12 timer SFO hver uke. Se hva ordningen innebærer for deg som bor i Aurskog-Høland kommune 

– Gratis kjernetid i SFO vil gjøre SFO mer tilgengelig for alle og gi alle foreldre større mulighet til å delta i yrkeslivet. SFO er en viktig sosial arena for barn, noe som bidrar til inkludering og integrering. Med gratis kjernetid vil flere barn få mulighet til å delta på denne sosialiseringsarenaen, sier skolesjef Mona Andersen i Aurskog-Høland kommune.

Hva betyr dette for deg

  • I Aurskog-Høland kommune innebærer dette at det trekkes 12 timer fra dagens oppholdsbetaling.
  • Opphold i SFO en og to dager blir gratis, for de andre oppholdsordningene (halv plass og tre- fire, og femdagers plass) betales det for færre timer (eksempelvis gis det for tredagersopphold et tilbud på 18 timer, men det betales for 6 timer).
  • Denne ordningen trenger dere ikke søke på, fratrekk for 12 timer vil automatisk trekkes fra faktura for foreldrebetaling.

– SFO er en arena for lek, samhandling og læring i et bredt perspektiv. Det at alle som ønsker å delta i dette fellesskapet får en mulighet til det, er positivt. Det kan gi barna økt mestringsfølelse og følelse av tilhørighet, sier Andersen.

Redusert foreldrebetaling

Vi minner også om at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en SFO-plass. Ut fra gjeldende satser må følgende kriterier være oppfylt for å ha rett til redusert pris:

De voksne i husholdninger må ha en samlet brutto årsinntekt under kr. 603 533. Denne ordningen må det søkes på via digitalt søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside. Kommunen innhenter husstandens inntektsopplysninger direkte fra skattemyndighetene, men dersom de voksne i husholdningen har et betydelig og varig avvik i inntekt fra 2021, må du legge ved dokumentasjon for avviket.

Familier med flere barn i SFO vil få søskenmoderasjon etter bestemmelsene i vedtektene for SFO. Det gis ikke reduksjon for kostpenger. Reduksjon i foreldrebetaling gis ikke med tilbakevirkende kraft, men gjelder fra måneden etter at kommunen har mottatt søknad med eventuell dokumentasjon.

 

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 09.08.2022