PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gladnyhet til lag og foreninger

På forrige kommunestyremøte bestemte politikerne at det skal settes av 500 000 kroner til kultur- og idrettsaktiviteter rettet mot barn og unge. Arrangementene må skje i løpet av sommeren og høsten 2020, og som følge av Covid-19.

Kommunestyret vedtok i sak 51/20 å sette av ekstra tilskudd til lag og foreninger, som følge av Covid-19:

  • Det settes av kr. 250 000 til kultur og kr. 250 000 til idrett til aktivitet / tiltak rettet mot barn og unge sommeren og høsten 2020 som følge av Covid-19.
  • Tildelingen skjer i henhold til pkt. 3 i Regler for økonomisk støtte til Kultur- og fritidsformål, vedtatt av Fellesnemnda 23.09.19.

Lag og foreninger kan nå søke om tilskudd til arrangement og prosjekter, som inneholder aktivitet/tiltak rettet mot barn og unge sommeren og høsten 2020 som følge av Covid-19.

Søknaden sendes inn via det elektroniske skjemaet for arrangements- eller prosjektstøtte.

Send søknad

Søknad sendes minimum fire uker før gjennomføring.

Sist endret: 14.08.2020