PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Gatelysene slukkes om natten

Aurskog-Høland kommunen har fokus på energiforbruk og har derfor satt i gang flere strømsparende tiltak. Blant annet blir temperaturen i alle kommunale bygg satt til 20 grader, kommunale gatelys natteslukkes og temperaturen i skolebassengene senkes.

Redusert energiforbruk er ikke bare et sparetiltak for økonomiens skyld, men kommunen har også et ansvar for å bidra til å dempe energikrisen nasjonalt og internasjonalt. Det å redusere energiforbruket er også i tråd med kommunens klimamål.

Slukker gatelysene

Onsdag bestemte kommunedirektørens ledergruppe en rekke tiltak for å spare energi. Ett tiltak er å skru av gatelysene på kommunale veier om natten.

Det er kun mulig å natteslukke de veilysanleggene som har digitalt styringssystem. Totalt har vi 31 slike styringssystem. Disse er plassert i Aurskog, Bjørkelangen, Hemnes, Rømskog og Mangen. Gatelysene der vil være slukket mellom klokka 22.00 – 06.00. Stikkveier og andre nærliggende veier vil også bli berørt.

Andre strømsparingstiltak

Kommunen jobber med å få ned strømforbruket i alle bygg. Ledergruppa har derfor innført følgende sparetiltak:   

  • Temperaturen i skolebassengene senkes til 28 grader.   
  • Innetemperaturen i kommunale bygg senkes til 20 grader. Der brukerne har behov for høyere temperatur settes den til 22 grader.
  • Forbud mot bruk av stråleovner i kommunale bygg.

Sist endret: 04.10.2022