PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Frist for påmelding til høstsemesteret på kulturskolen

Nå er det åpent for å søke plass på kulturskolen neste skoleår! Søknadsfristen er 1. juni. Kulturskolen har tilbud både på musikk, dans, drama og visuell kunst, samt småbarnstilbud. De har timer både i SFO-tid, ettermiddag og kveld.

Målgruppa er barn og unge fra 0 til 25 år, men voksne kan få plass ved ledig kapasitet. Kulturskolen har timer både i SFO-tid, ettermiddag og kveld.

Mer om Aurskog-Høland kulturskole og påmelding finner du her: Aurskog-Høland kulturskole  

Hovedopptaket skjer 1. juni, men kulturskolen tar imot søknader til suppleringsopptak hele året. Opptak for grupper stoppes etter høstferien for høstsemesteret og etter vinterferien for vårsemesteret.

Har du vært elev dette skoleåret og ønsker å fortsette til neste skoleår, må du huske å re-registrere deg innen samme dato for å beholde plassen.

Velkommen til kulturskolen!

Sist endret: 30.05.2024