PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fra sykehjem til omsorgsboliger: Bli med inn på Rømskog

Rømskog eldresenter er på vei fra sykehjem til omsorgsboliger. Fem omsorgsboliger er ferdige, og beboerne har allerede flyttet inn. Bli med inn og se hvor fint det har blitt!

– Beboerne er veldig fornøyde. Driften har egentlig ikke endret seg så mye, beboerne her får fortsatt tett og god oppfølging, og har funnet seg godt til rette i de nye leilighetene, sier Marit Ringsbu, fagutviklingssykepleier ved Rømskog sykehjem.

Alle som har flyttet inn i omsorgsboligene, har vedtak om langtidsplass i sykehjem. Det er ikke tidfestet når det gjøres om på dette, men det blir i 2021, og sannsynligvis i første halvår. Det har vært en god prosess, men noen skjær i sjøen vil det alltid bli. Koronaen gjorde sitt og satte en midlertidig stopper. Det satses nå på en ferdigstillelse månedsskiftet april/mai.

– Det beste med endringen er at vi flytter inn i noe som er splitter nytt, med bedre arbeidsforhold. Brukerne får romslige leiligheter, stue med kjøkkenkrok, eget soverom og bad. Det at det fortsatt vil være et tilbud på Rømskog både med tanke på brukerne og arbeidsplasser har mye å si, Ringsbu.

Trygt tilbud

– Sykehjemmet på Rømskog har alltid sørget for god eldreomsorg og pleie. Ved å bygge 13 heldøgnsbemannede omsorgsboliger er det fortsatt være et godt og trygt tilbud til de eldste på Rømskog, og det er flott å se hvor fint det er blitt, sier Kjersti Vevstad, kommunalsjef for Helse og livsmestring i Aurskog-Høland kommune.

Eldresenteret er et bygg på 700 kvadratmeter med institusjonsrom fra 1978. Fem omsorgsboliger er ferdige. Foruten 13 boenheter med fellesareal, skal det også bygges personalrom samt ombygging av eksisterende tekniske anlegg. På grunn av koronasituasjonen måtte byggearbeidene stoppe midlertidig. Eldresenteret har vært i drift under hele byggeprosessen.

– Kommunens ombygging av sykehjemmet til heldøgns omsorgsboliger er i tråd med nasjonale føringer der det pekes på at vi må ha et tilbud lavere i omsorgstrappa, hvor vi ønsker å gi et tilbud som treffer bedre behovet hos de eldre, sier Vevstad.

Fornøyde beboere

– Det som er viktig er at beboerne føler seg trygge. Det handler om å tilpasse tilbudet til de ulike behovene. Flere eldre blir boende hjemme lenger, noe som innebærer at vi må ha et større fokus på hjemmetjenesten, sier Vevstad.

Beboerne på Rømskog er kjempefornøyde i nye leiligheter.

– Brukerne har nok brukt litt tid på å bo seg inn i leiligheten. Alle forandringer og det som er nytt kan kjennes ubehagelig i starten. Men nå er de fornøyde og de har funnet seg godt til rette. Beboerne trives kjempegodt, og det er flott å se hvor fine leilighetene er blitt, sier Ringsbu.

Rømskog sykehjem (1).jpg

Fornøyde beboere: Rolf Sundsrud har funnet seg godt til rette i de nye leilighetene, og de ansatte er også fornøyde.

Rømskog sykehjem (5).jpg

Romslig: Brukerne får romslige leiligheter, stue med kjøkkenkrok, eget soverom og bad. Det at det fortsatt vil være et tilbud på Rømskog både med tanke på brukerne og arbeidsplasser har mye å si.

Rømskog sykehjem (3).jpg

Nytt: Beboerne flytter inn i noe som er splitter nytt, og de ansatte får bedre arbeidsforhold. 

Rømskog sykehjem (2).jpgGod prosess: Det har vært en god prosess, men noen skjær i sjøen vil det alltid bli. koronasituasjonen gjorde sitt og satte en midlertidig stopper. Det satses på en ferdigstillelse månedsskiftet april/mai.

Rømskog sykehjem (4).jpg

Glade for tilbud på Rømskog: Det at det fortsatt vil være et tilbud på Rømskog både med tanke på brukerne og arbeidsplasser har mye å si.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 07.12.2020