PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forslag til nytt gebyrregulativ for behandling av private reguleringsplaner og eierseksjoneringssaker legges ut på høring

Utkast til nytt gebyrregulativ for saksbehandling av private reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven, og av eierseksjoneringssaker etter eierseksjonsloven er til høring.  

Formannskapet fattet i sitt møte den 05.09.2022, sak 102/22, vedtak om at et utkast til nytt gebyrregulativ for saksbehandling av:

  • private reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.
  • eierseksjoneringssaker etter eierseksjonsloven.  

skal legges ut til høring.  

Utkast til nytt gebyrregulativ finner du her. Høringsutkast - nytt gebyrforskrift for saksbehandling - byggesak oppmåling eierseksjonering separat avløp og private reguleringsplaner.pdf

Høringsdokumentet omfatter også andre gebyrområder hvor det ikke foreslås endringer fra gjeldende gebyrregulativ. Det legges opp til at nytt gebyrregulativ blir gjeldende fra 2023.  

Eventuelle uttalelser til foreslått gebyrregulativ framstilles skriftlig og sendes Aurskog-Høland kommune, innen 9. oktober 2022.                                                                            

Sist endret: 12.09.2022