PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forskrift om åpningstider for serveringssteder på høring

Som følge av kommunesammenslåingen må den nye kommunen fastsette nye forskrifter for åpningstider for serveringssteder. Formannskapet har utarbeidet et forslag til nye forskrifter som nå sendes på høring.

Formannskapet har i møte 12.10.20 utarbeidet et forslag til forskrift om åpningstider for serveringssteder.

De nye forskriftene som med dette sendes på høring bygger på de tidligere forskriftene som var gjeldende i Aurskog-Høland kommune, men med følgende endring/tillegg:

Utendørsservering må avsluttes senest klokka 23.00, men kommunen kan gi dispensasjon ved enkelt anledninger og i særlige tilfeller over lengre tid. Ved vurderingen skal det tas hensyn til støy og andre ulemper dette kan medføre for naboer og andre berørte.  

Eventuelle merknader til foreliggende forskrifter bes sendt kommunen innen 5. november 2020.  

Sendes på e-post til postmottak@ahk.no eller via eDialog

Någjeldende forskrift

Sist endret: 24.11.2020