PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Budsjett og økonomiplan

Hvordan skal pengene brukes i årene som kommer, hvor skal det satses, og hvor bør vi spare inn? Budsjett og økonomiplan sto på planen i formannskapet. I tillegg ble det sak om politikergodtgjørelser. Bør kommunen ha varaordfører på heltid, og hvor mye koster det? Onsdag gikk debatten i formannskapet, og du kan se den direkte her.

Formannskapsmøtet gikk av stabelen torsdag 22. november. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm! Velg «projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva. Velger du projektor kan du også se presentasjonene som holdes i møtet.

Budsjett og økonomiplan

– Det er krevende kommuneøkonomi rundt i landet. Det hadde vært ønskelig at vi fikk fremlagt et budsjett som hadde forholdt seg til handlingsregelen på 2 prosent. Vi har det budsjettet vi har fremlagt, som vi forholder oss til, sier ordfører Roger Evjen (Ap).

Formannskapet behandlet kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. Budsjettet for neste år er bindende, mens økonomiplanen går over fire år, og skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp.

– Vi må bemerke at kommunedirektøren ikke klarer å legge fram et budsjett som klarer å overholde handlingsregelen. Det mangler 17-18 millioner kroner neste år for å nå netto driftsresultat på 2 prosent. Det synes vi i Frp er for dårlig. I skolen har vi valgfag. Lover og regler er ikke valgfag, og vi mener handlingsregelen bør følges, sier Rune Jørgensen (Frp).

Frp fremmet forslag om å be kommunedirektøren fremme innsparingstiltak slik at man får et driftsresultat på 2 prosent innen 6. desember. Frp fikk støtte av Høyre, og forslaget falt.

– Det er stramt, og det er vanskelig å vite hvor man skal plukke fra her. Vi går for et unntaksår, at vi legger oss under handlingsregelen nå, og så må vi opp igjen. Vi kan ikke fortsette på denne måten, sier Arnfinn Wennemo (KrF).

Økonomiplanen skal nå til politisk behandling. Budsjett og økonomiplan ble presentert først i råd og utvalg i midten av november, formannskapsmøte onsdag, og i til slutt i kommunestyret 13. desember. Behandlingen i formannskap og kommunestyre filmes, slik at kan du følge debatten live på Kommune-TV.   

Du kan se orienteringen i formannskapet her

Politikergodtgjørelse

Bør godtgjørelsen for politikerne øke? Bør varaordfører gis ekstra godtgjørelse, og hva med gruppeledere? Forskrift for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter i Aurskog-Høland kommune har vært på høring, og ble behandlet i formannskapet onsdag.

– Høringssvarene er negative til saken og til dels svært kritiske til forslaget om at varaordfører frikjøpes i 100 prosent stilling, og det er også kommentert at godtgjørelse til gruppeledere settes til 5 prosent av stortingsrepresentantenes godtgjørelse ikke er nødvendig, skriver kommunedirektøren i sin saksinnstilling. Den finner du her

Endringene som er foreslått gjelder avlønning av varaordfører og gruppeledere. Forskriften har som formål å sikre den som den som er kommunalt folkevalgt kompensasjon for sin arbeidsinnsats, erstatte tap i arbeidsinntekt, og dekke utgifter knyttet til vervet, slik det er bestemt i kommuneloven.

– Vi skal senere behandle budsjett for 2024 og vi mener det er mange andre ting som burde være prioritert. Ikke er det behov, og vet vi egentlig helt hva det egentlig koster. Summene varierer fra 880.000 kroner og 1,5 millioner kroner i året. At det gir merverdi i forhold til kostnad for våre innbyggere, er høyst tvilsomt, sier Rune Jørgensen (Frp). 

– Vi i KrF går inn for dette. Vi tror at det å styrke det politiske, er en måte å styrke demokratiet på, sier Arnfinn Wennemo (KrF).

Forskriftsendringene ble vedtatt, mot stemmene til Høyre og Frp. Du kan se hele debatten her

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg blant annet disse sakene: 

  • Nye lokaler til Kommunalteknisk drift
  • Spillemiddelsøknader for 2024
  • Renovasjonsnorm for Romerike
  • Status og ny framdriftsplan for kommuneplanen
  • Jordvernstrategi 2024-2028

Møtet kan du se i sin helhet her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste møte i kommunestyret er 29. november. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 28.11.2023