PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Bjørkebadet, eldreomsorg og tertialrapport

Hvordan bygger man de beste omsorgsboligene, og hvordan ligger det an med feilrettinger på Bjørkebadet? Formannskapet fikk informasjon, og du kan se den her. Det ble debatt rundt ulvefondsmidler til drone, gangvei til Festningsåsen, og politikerne behandlet tertialrapporten. Hvordan er pengene brukt så langt i år, hvordan har Ukraina-krigen og høye strømpriser preget de siste månedene, og spiller pandemien fortsatt inn? Se møtet sak for sak her.

Formannskapsmøtet gikk av stabelen mandag 17. oktober. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Det var mange viktige saker som ble behandlet i mandagens møte. Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva.

Tertialrapport

I formannskapet i går behandlet politikerne tertialrapport for 2. halvår 2022. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Sakspapirene finner du her. Tertialrapporten bygger på budsjett og økonomiplan. Det rapporteres på følgende områder:

  • Økonomi - hvordan er pengene brukt, og hva trengs fremover?
  • Overordnet status personal.
  • Kommunens tjenesteområder.  

– Rapporten er fortsatt preget av følgene av krigen i Ukraina, ved blant annet en fortsatt kraftig pris- og lønnsvekst, økte renter og inflasjon i Norge. Energiprisene har over tid lagt seg på et langt høyere nivå enn på mange år, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremlegget.

På grunn av pandemien har Aurskog-Høland kommune fått 22,3 millioner kroner i ekstra utgifter. Disse er for det meste knyttet til drift av vaksinesenteret. Vi venter på at regjeringen skal legge frem statsbudsjettet i oktober. Vi har så langt ikke har mottatt noen signaler om kompensasjon, utover de 3 millioner kronene som er kompensert for vaksinering og beredskap. 

Det er forutsatt mottak av 126 flyktninger fra Ukraina i 2022. Utgiftene er anslått til 17,1 millioner kroner og beløpet forslås innarbeidet i de enkelte sektorers budsjetter. Integreringstilskuddet budsjetteres med 25,3 millioner kroner på finanskapittelet. Ubrukte integreringstilskudd skal settes inn på egne fond i forbindelse med avslutning av regnskapet i år.

Årsprognosen viser et forbruk på 10,5 millioner kroner mindre enn forventet, noe som indikerer et anslått driftsresultat på 34,8 millioner kroner.

Debatten i formannskapet kan du se her.

Eldreomsorg: Bo trygt hjemme-reformen

Formannskapet fikk informasjon om regjeringens nye eldrereform, Bo trygt hjemme. 

– Omsorgboliger isolerer ofte eldre, og virker mot sin hensikt. Det er høy terskel for å skape aktivtiet fra frivillighet og pårørende. Det er ønske om omboliger plassert nært butikker, kafeer, skoler og idrettshaller. Vi ser det på Rømskog, hvor de omsorgsboligene som har utsikt mot skolen er veldig populære, det gir en livskvalitet i seg selv, sier med enhetsleder med ansvaret for hjemmebaserte tjenester.

Hele orienteringen finner du her.

Bjørkebadet

Formannskapet fikk en gjennomgang av status for rettearbeidet på Bjørkebadet.

– Som kjent har vi en del utfordringer med Bjørkebadet. Det går på bygningskroppen, som er for dårlig. Det er uttette vegger i deler av badet som gir oss store utfordringer med å holde riktig trykk inne, sier Jan Arvid Svendsen, enhetsleder for eiendom i Aurskog-Høland kommune.

  • Svømmehallen har utette vegger.
  • Isolasjonsfeil.
  • Det skal være undertrykk i svømmehallen, men utetthetene gjør det umulig.
  • Temperaturforskjellen på innsiden og yttersiden av veggen gir overtrykk - fuktig luft presses gjennom veggen.
  • HENT har påtatt seg ansvar.

Du kan se hele orienteringen her.

Ansettelse av ny kommunedirektør

Vår kommunedirektør Inger Hegna er ansatt som ny kommunedirektør i Arendal kommune. Hegna har siste arbeidsdag i Aurskog-Høland 31.12.22, og på mandag fikk formannskapet informasjon om prosessen med å ansette ny kommunedirektør. 

Det har vist seg at ansettelser på dette nivå krever et omfattende arbeid, og det foreslås derfor at det gjøres med støtte fra egnet rekrutteringsbyrå.  Ordfører anbefaler at kommunestyret oppnevner et ansettelsesutvalg bestående av ordfører, varaordfører, en representant fra det største mindretallsparti og en tillitsvalgt. Ansettelsesutvalget gis fullmakt til å gjennomføre prosessen, vurdere aktuelle kandidater, avklare med aktuell person og avtale ansettelsesvilkår for konstitueringsperioden.

Formannskapets behandling av saken kan du se her.

Bruk av ulvefondsmidler til drone

Det ble dessuten om kommunen skal tildele 40.000 kroner av ulvefondet til kjøp av drone. Dette er planlagt brukt til å søke opp og finne rådyrkje før grasslått. Årlig blir mange kje drept i forbindelse med slåtten. Ut fra dyrevelferdshensyn og å unngå forringelse av graset som skal brukes til dyrefor, er det positivt å finne og fjerne kje før slåtten. Det er kjent at ulv stedvis kan gjøre store innhogg i rådyrbestanden. Dette vil derfor også være et kompenserende tiltak.

Diskusjonen i formannskapet kan du se her.

Formannskapet behandlet dessuten blant andre følgende saker:

Du kan se hele møtet her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 12. september. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 20.10.2022