PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Tertialrapport, korona og omsorgsboliger

Hvordan er pengene blitt brukt i månedene som gikk? Hvordan har koronapandemien påvirket, og hva må justeres? Svaret får du her. Mandag var det formannskapsmøte, og der sto tertialrapporten på planen. Politikerne fikk dessuten en orientering om koronasituasjonen i vår kommune, og byggingen av omsorgsboliger. Du kan se møtet sak for sak her.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Tertialrapport

Politikerne behandlet tertialrapport for 2. halvår 2020. Tertialrapporten forteller om kommunens drift og tjenesteområder for perioden mai til og med august. Her fikk politikerne en orientering om hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, hvordan kommunen har jobbet i månedene som har gått, utvikling og utfordringer, utvalgte resultater og viktige begivenheter. I tillegg forteller rapporten om økonomistatus i forhold til vedtatte budsjetter, og kommer med eventuelle forslag til justeringer det vil være behov for det.

– Driften i mai-august har som i første tertial vært preget av den pågående pandemien. Av den årsak er det rapportert om ekstra utgifter på til sammen 9,3 millioner kroner, og det forslåes at sektorene får dekket disse kostnadene. Kompensert for disse ekstra utgiftene viser prognosen for sektorene/stabene et totalt overforbruk på 2 millioner kroner, sier kommunedikretøren i sitt saksfremlegg.

Hele orienteringen ser du her.

Forme fremtiden sammen

På møteplanen står også medvirkninggstrategi for kommunen. Hvordan kan du som innbygger inkluderes mellom kommunevalgene?  Gode lokalsamfunn er skapes av fellesskapet. Denne medvirkningsstrategien bygger på kommunens verdier; tillit, åpenhet og samhandling. Verdiene tydeliggjør at kommunen skal jobbe sammen med innbyggerne, og at det skal være en prioritert arbeidsform. Formannskapet var positive til strategien.

– Det er flott at Aurskog-Høland kommune ønsker medvirkning. Brukerne er med på å utvikle tjenestene, og man former fremtiden sammen, sier Randi Ransberg (Ap).

Medvirkning er bra i seg selv, og medvirkning er nyttig. Det sikrer bedre kvalitet og relevans for brukerne på de tjenestene kommunen har og velger, og at løsningene i større grad imøtekommer de behov innbyggerne faktisk har. Hele behandllingen ser du her.

Koronaoppdatering

Hvordan er smittetrykket, hvor mange testes nå hvordan er det egentlig med vaksinering og tredje dose? Formannskapet fikk status på prøvetaking, vaksinasjon og smittesituasjonen i kommunen. Det er gjennomført 12.334 koronatester siden februar 2020. 9 personer er i hjemmeisolasjon, og til sammen har 618 personer testet positivt. Nå er det satt 22.237 koronavaksiner i kommunen.

Omsorgsboliger og nye Aursmoen skole og barnehage

Beslutning om tomtevalg for omsorgsboliger på Hemnes og kjøp av tomt på Aurskog ble vedtatt i kommunestyret i september. I formannskapsmøtet mandag fikk politikerne en orientering om forprosjektet for omsorgsboligene. Her sa administrasjonen noe om tidsplan, byggeprosjekt og hva som skjer fremover. 

Et forprosjekt er et prosjekt som skal legge planene for byggerosjektet. Det legger rammene for hva prosjektet og byggene skal inneholde. Her skal man si noe om kravene til boliger og funksjonalitet, fellesarealer og aktivitetstilbud, bemanning og tjenestetilbud. Forprosjektet forventes å være endelig klart til politisk behandling senest høsten 2022.

Politikerne fikk også en orientering om forprosjekt for nye Aursmoen skole og barnehage. 

Andre saker 

Formannskapet behandlet i tillegg blant annet:

  • Forslag til utbyggingsavtale for Aurveien 70-74, Aursmoen.
  • Klage over tillatelse til motorferdsel på islagt vann.
  • Møteplan 2022.

Hele møtet ser du her

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 25. oktober. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 19.10.2021