PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Byggeforbud, klimastøtte og fradeling

Mandag er det klart for årets siste formannskapsmøte i Aurskog-Høland kommune. Bygging i strandsonen, fradeling av tomt og dispensasjoner står på sakskartet denne gangen, i tillegg til søknader om støtte fra kommunens klimafond. Møtet blir filmet, så du kan se diskusjonen direkte her!

Formannskapet går av stabelen mandag 20. desember, i formannskapssalen på rådhuset. Møtet starter klokken 10.00. Saksliste finner du her. 

Byggeforbud i 100-metersbeltet

Politikerne skal blant annet behandle søknad om dispensasjon fra kommuneplanens byggeforbud i 100-metersbeltet mot vann og vassdrag for oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig ved Mjermen. Søknaden gjelder oppføring av anneks og tilbygg til fritidsbolig.

Kommunedirektøren finner ikke grunnlag for å innvilge dispensasjonssøknaden. Hva politikerne går inn for kan du se direkte her.

Grønn bygging

Formannskapet skal behandle søknad om støtte fra kommunens miljø- og klimafond. Fondsmidlene skal brukes til engangsstøtte av klima- og miljøfremmende tiltak. Søknaden som behandles mandag er av typen forprosjekt/forberedende arbeider for at søker skal kunne gjøre nødvendige utredninger, tilrettelegge og vise fram konsepter for skrufundamentering, dvs. legge til rette for miljøvennlig byggemetoder og bruk av miljøvennlige materialer.

Skrufundamentering kan erstatte betong, i tillegg vil denne metoden for fundamentering redusere behovet for graving i grunnen og flytting av masser. Kunnskap om nye produkter og byggemetoder er viktig, og utredningsprosjekter prioriteres slik at søkerne skal kunne ta gode miljøvalg selv og gjøre samarbeidspartnere til å gjøre det også.

- Å gi næringslivet mulighet til å utrede og bygge konsepter, og formidle dette til byggherrer, vil ha god indirekte miljøeffekt, skriver kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Hva formannskapet går inn for kan du se her. 

Andre saker

Formannskapet skal i tillegg behandle blant andre disse sakene:

 • Søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen -
  Fradeling av boligtomt fra 167/30 og 167/34 -
  Sommerfjøshaugen
 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for oppføring
  av firemannsbolig på eiendom 120/88 
 • Søknad om rivning av deler av driftsbygning på eiendom
  193/3 
 • Søknad om riving og gjenoppføring av driftsbygning registrert
  i kulturminneplanen - eiendom 128/1

Hele sakslisten finner du her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 17.12.2021