PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Valg, koronavaksinering og utbygging på Bjørkelangen

Mandag var det møte i formannskapet. Politikerne fikk orientering om koronavaksinering i kommunen, og en gjennomgang av hvordan valget skal gjennomføres i 2021. I tillegg behandlet de sak om utbygging på Bjørkelangen, og tok opp sak om omsorgsboliger på Hemnes. Møtet ble filmet, så du kan se møtet sak for sak.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Valg 2021

Dagen startet med møte i Valgstyret. Der fikk politikerne en redegjørelse om hvordan kommunen planlegger gjennomføringen av valget 2021

– Det som er usikkert i år er hvor langt man har kommet med vaksinering, og hvordan samfunnet ser ut i september. Det har kommet føringer fra staten om hvordan man skal legge opp gjennomføringen, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Årets stortings- og sametingsvalg vil under pågående pandemi gi ekstra utfordringer for kommunen. Valggjennomføringen krever ekstraordinær planlegging, risiko- og sårbarhetsvurderinger, og smittevernstiltak må vurderes fortløpende.

Steinar Ottesen (Ap) etterlyste flere tiltak for å øke valgdeltakelsen i kommunen.

– Tidligstemming og forhåndsstemming er viktigere enn noen gang før. Popup-valg er bra, da bringer man valget til folket. Vi må få med innbyggerne mer, slik at de er med på å bestemme, sier Ottesen.

Hele debatten ser du her.

Utbygging på Bjørkelangen

Politikerne behandlet i tillegg sak om reguleringsplan for Bakkeveien 10 på Bjørkelangen. Arealet omfatter veiareal og tomt som i dag er bebygd med en enebolig. Eiendommen ligger i et eksisterende eneboligområde nordvest for Bjørkelangen videregående skole. Mot sør grenser eiendommen mot et friområde; Gjømmeråsen - den grønne åsen bak Bjørkelangen videregående. Eiendommen ønskes bebygd med fire tomannsboliger i tillegg til eksisterende enebolig, altså til sammen 9 boenheter.

Naboene ønsker ikke at planforslaget blir vedtatt i sin nåværende form. De mener at utbyggingen har et altfor stort volum, sett i forhold til eksisterende bebyggelse. De mener at prosjektet må sees i sammenheng med de andre nye bolig-/institusjonsprosjekter som er oppført i Bakkeveien, som har økt trafikkmengden i området, med konsekvenser for gående og syklende.

Kommunedirektøren vurderer ikke at foreslått utnyttelse av planområdet kan sies å medføre en belastning for naboer i nærområdet i en grad som tilsier at planforslaget bør avvises. Flertallet i formannskapet gikk inn for å følge kommunedirektørens forslag i saken, mens tre gikk inn for å nedskalere utbyggingen.

Hele debatten kan du se her. Denne saken skal videre til behandling i kommunestyret.

Omsorgsboliger på Hemnes og Aurskog

Randi Ransberg (Ap) etterlyste en grundigere debatt i formannskapet av saken om omsorgsboliger på Hemnes og Aurskog. Formannskapet fikk i et tidligere møte en orientering om hvordan administrasjonen har tenkt i prosessen. Orienteringen kan du se her (trykk på «Oppfølging av vedtak om omsorgsboliger på Hemnes og Aurskog» i sakslisten til høyre)

– Dette er en kjempeviktig sak som egentlig inneholder dramatiske følger. Hvis vi vedtar å bygge omsorgsboliger på ett sted, legger vi ned et sykehjem, uten noen større debatt. Dette er en sak som engasjerer mange. Vi trenger tid for å få inn alle gode innspill, sier Ransberg.

Kommunestyret skal i sitt møte 15. februar behandle sak om omsorgsboliger på Aurskog og Hemnes. Politikerne har bestemt at det skal bygges nye omsorgsboliger på Hemnes og Aursmoen. Nå skal de vedta hvor de skal bygges. På Hemnes anbefaler administrasjonen tomta der den eldste delen av sykehjemmet står i dag, med riving av det eldste sykehjemmet. Kommunedirektør Inger Hegna understreket av man fortsatt vil ha et omsorgstilbud på Hemnes.

– Bokollektivet på Hemnes vil bestå. Et omsorgstilbud på Hemnes får man i fullt monn med heldøgnsbemannede omsorgboliger, med forskjellen at da bor du i ditt eget hjem, sier Hegna.

Hele diskusjonen ser du her, velg «Eventuelt - omsorgsboliger» i sakslisten til høyre. 

Koronasituasjonen

Politikerne fikk i tillegg en orientering om koronasituasjonen i vår kommune. Kommunedirektøren snakket om nedgang i antall smittede, antall prøvetakinger og vaksinasjonsprosessen. 

– Vi er snart oppe i 4500 prøver. Vi har hatt veldig få smittede i vår kommune de siste ukene. Så er det vaksinasjonsstatistikk. Denne uken er vi ferdig med dose en og dose to for dem som bor på sykehjem, og er også nesten ferdig med omsorgsboliger. Vi har gått i gang med dem over 80 år, og kan snart gå i gang med yngre grupper, sier kommunedirektøren. 

Hele orienteringen kan du se her (velg «Orienteringer - koronasituasjon og vaksinering» i sakslisten til høyre for bildet). Ønsker du å se kommunedirektørens presentasjon på projektor trykker du på «Projektor» under bildet.

Andre saker

Formannskapet behandlet i tillegg forslag til detaljregulering for omlegging av Nesveien, forslag til detaljregulering for Kjelle-engene Våtmark og søknad om dispensasjon fra arealdelen av kommuneplanen - etablering av oppstillingsplass for lastebiler.

Hele møtet kan du se her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 14. desember. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.  

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 09.02.2021