PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Dette skjedde i formannskapet

Onsdag var det møte i formannskapet. På planen sto blant annet Normeka, Romerike Revisjon, Arkiv Øst og Viken kontrollutvalgssekretariat. Møtet ble filmet, og du kan se det direkte her.

Formannskapsmøtet gikk av stabelen onsdag 10. april. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her. Politikerne deltok digitalt, og møtet ble filmet, slik at du kan se det på vår hjemmeside. Sjekk ut sakslisten, og se hele møtet sak for sak her!

Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen.

Representantskapsmøter

Det er innkalt til representantskapsmøter i Romerike Revisjon, Arkiv Øst og Viken kontrollutvalgssekretariat. Alle saker som skal behandles i møtene skal først fremmes for politisk behandling, slik at formannskapet kan instruere hvordan Aurskog-Høland kommunes representant skal stemme i de ulike sakene. På sakslisten står blant annet årsregnskap, økonomiplan, og valg av styre.

Formannskapet behandlet dessuten sak om oppnevning av styremedlem i Normeka, og fikk en orientering fra ordfører om aktuelle saker fra ukene som har gått. 

Du kan se behandlingen i formannskapet direkte her.  

Videre behandling

Noen av sakene fra formannskapet går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 15. mai. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 11.04.2024