PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Fremtidens kommune

Hvordan skal kommunen vår se ut i framtida? Hvor skal vi bygge boligene, og hvordan skal kommunen se ut når barna våre vokser opp? I formannskapet skal politikerne behandle kommuneplanens samfunnsdel. På planen står også folkehelse, skjenketid og samferdsel. Se møtet sak for sak her fra klokken 10 på onsdag.

Formannskapsmøtet går av stabelen onsdag 13. mars klokken 10.00, i formannskapssalen på rådhuset. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen direkte på skjerm! Velg «projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Hvor skal det bygges?

Hvordan skal Aurskog-Høland se ut i framtida? Politikerne skal behandle kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanen er kommunens viktigste plan, og den legger føringer for hvilke mål administrasjonen og politikerne skal jobbe for å nå de neste 12 årene.

– Kommuneplanen staker ut kursen for både samfunnet Aurskog-Høland, og kommunen som organisasjon. Den gir grunnlaget for framtidig utvikling av Aurskog-Høland, og føringer for kommunens politiske og administrative arbeid. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med en fireårig handlingsdel, og en arealdel med 12 års perspektiv, sier kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

 • Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske dokument. Planen består av en samfunnsdel, som skal gi overordnede mål for utviklingen av kommunesamfunnet, og kommunen som organisasjon.
  Den består også av en arealdel som viser framtidig arealbruk basert på ønsket samfunnsutvikling.
 • Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, inneholder mål og strategier for samfunnsutviklingen samt retningslinjer for hvordan disse skal oppnås og gjennomføres.
 • Samfunnsdelen inneholder en arealstrategi som fastsetter prinsippene for kommunens arealforvaltning.
 • Samfunnsdelen sier noe om hva som er utfordringene våre og hvordan vi skal løse dem.
 • Samfunnsdelen er basert på kommunens kunnskapsgrunnlag, som viser status og utfordringer innenfor blant annet demografi, befolkningsutvikling,  bruk av areal og naturressurser, folkehelse, mobilitet, kommunale tjenester, kultur- og fritidsopplevelser, næringsvirksomhet, infrastruktur og arbeidsliv. 
 • Arealstrategien binder samfunnsdel og arealdel sammen. Den tydeliggjør ønsket framtidig arealbruk, og fastsetter prinsippene for kommunens arealforvaltning.

I høringsperioden vil det arrangeres medvirkningsaktiviteter og alle som ønsker det kan sende inn høringsinnspill.

Behandlingen i formannskapet filmes, slik at kan du følge debatten live på Kommune-TV.   

Du kan se orienteringen i formannskapet her

Andre saker

Formannskapet skal i tillegg behandle blant annet disse sakene: 

 • Forventningsbrev fra Statsforvalteren 2024
 • Kunnskapsgrunnlag for folkehelse 2024-2027
 • Innspill til handlingsprogram for samferdsel 2025-2028, Akershus fylkeskommune
 • Oppfølging av Frivillighetserklæringen
 • Høring av lokale forskrifter etter ny opplæringslov
 • Godkjenning av revidert selskapsavtale Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS
 • Søknad om utvidet skjenke- og serveringstid utendørs - Nord Steinby Kro og camping
 • 192/623 Ønske om makeskifte av sentrumseiendom
 • Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Iskjøring på Strandsetertjenn og Bunesvika
 • Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen for bruksendring av melkefjøset på eiendom 67/3
 • Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplan for Aurskog-Høland - endret plassering av boligtomt fra 210/1 til 210/9
 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for etablering av torg-/parkområde på eiendom gnr. 221, bnr. 7
 • Valgkomitéen - suppleringsvalg av folkevalgte verv

Møtet ser du direkte her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 20. mars. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 13.03.2024