PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Nye leiligheter, folkevalgte og frivillighet

Leilighetsbygg, frivillighet og regler for folkevalgte. Skal det komme leilighetsbygg ved kornsiloen? Hvor mange etasjer er greit, og skal det bygges gangsti? Mandag gikk debatten i formannskapet, og du kan se den her.

Formannskapsmøtet gikk av stabelen mandag 7. november. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Hvem stemte hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemte hva? Nå kan du se stemmegivningen på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemte hva.

Torvveien 2 på Bjørkelangen

Formannskapet behandlet forslag om bygging av boligblokker ved kornsiloen. Utbygger søker om å få bygge to boligblokker i 4-5 etasjer, med rundt 30 boenheter. Området rundt består av småhusbebyggelse, og administrasjonen mener boligblokkene vil fremstå som et fremmedelement, og føre til en radikal endring av omgivelsene. Kommunedirektøren anbefalte i sitt saksfremlegg at politikerne sier nei til utbyggingen.

– Planforslaget som foreligger kan åpne for nye boliger av høy kvalitet i Bjørkelangen. Forslaget må imidlertid også sees i sammenheng med omkringliggende boligbebyggelse. Planforslaget viser en mulig fortetting i Briskebyen på Bjørkelangen, i et område preget av frittliggende småhusbebyggelse. Den foreslåtte utnyttelsen på tomta vil medføre en radikal endring av omgivelsene, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremlegget.

Den eksisterende bebyggelsen på tomta utgjør et eldre kombinert nærings- og boligbygg hvor det drives bilverksted, med bolig i andreetasje. Kommunedirektøren understreker at prosjektet i seg selv er fint, men at Torvveien 2 ikke er det riktige stedet å realisere et slikt prosjekt. Politikerne var ikke enige med kommunedirektøren. 

– Torvveien 2 ligger ikke innenfor området i kommunedelplanen for Bjørkelangen hvor det legges opp til fortetting med blokkbebyggelse, og vil heller ikke bli liggende inntil et område hvor kommunedelplanen åpner opp for blokkbebyggelse. Slik sett kan planforslaget sies å være i strid med intensjonen i gjeldende arealplaner for området, sier Hegna.

Politikerne var imidlertid mer positive enn administrasjonen.

– Dette er et godt initiativ. Slik innkjøringen er i dag er det verken pent eller greit. Dette er et sentrumsnært område, og jeg tenker det er en del av den planlagte fortettingen av sentrum, sier Rune Jørgensen (Frp).

Formannskapet stemte for å sende forslaget på høring. 

 – Jeg synes saken er godt belyst. Jeg vil stemme for at den blir sendt ut på ofentlig høring, mot kommunedirektørens innstilling, men ta med et krav som sikrer et planlagt fortau langs Torvveien, sier Stein Lie (Ap).

Debatten ser du her.

Regler for folkevalgte 

Hvilke regler gjelder for politikerne våre? Hvordan skal det politiske arbeidet organisereres, hva slags plikter skal de ha, hvilke rettigheter har de, og hva skal lønnen være?

Kommunedirektøren foreslo en endring i satsene. Hva politikerne mente om saken ser du her.

Andre saker

Formannskapet behandlet dessuten disse sakene.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er november. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 08.11.2022