PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ekstraordinært formannskap: Lokalt politi og beredskap

Mandag er det kalt inn til ekstraordinært formannskapsmøte. På sakslisten er det kun en sak: Lokale polititjenester og beredskap. Er responstiden god nok, og hva med lokalkunnskapen? Er kommunen tilfreds med politiets bemanningsutvikling, tjenestestedstruktur og tjenestetilbud? Møtet direkteoverføres via Kommune-TV, slik at du kan følge det live. Se hele møtet her mandag klokken 15!

Møtet går av stabelen mandag 23. mai, klokken 15.00 i formannskapssalen på rådhuset. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her. 

Fremtidens lokale polititjenester

Hvilke utfordringer har kommunen når det gjelder kriminalitet, beredskap og sivile tjenester, og hvordan kan politiet bidra til å håndtere utfordringene? Dette er spørsmål formannskapet skal ta stilling til i mandagens møte. Justis- og beredskapsdepartementet har bedt kommunene om å gi en vurdering av tjenestene som politiet leverer, og komme med innspill til hvordan politiet kan levere bedre tjenester til lokalsamfunnet. 

– Kommunen opplever utfordringer innen forebyggende arbeid, der ny organisering i politiet gjør at politiet har mindre lokal kunnskap og kjennskap til miljøene. Kommunen ønsker en styrkning av disse tjenestene og bemanningen, slik at disse aktivt kan oppsøke miljøene. Kommunen opplever også at forebyggende enhet i politiet er mindre tilgjengelige for å bidra med kunnskapsoverføring og rådgivning overfor kommunale instanser enn de har vært tidligere, sier kommunedirektør Inger Hegna i saksfremlegget.

Ansatte i politiet, uavhengig av om de jobber patrulje eller forebyggende, blir ofte kalt inn til nærmeste politienhet der det er større sannsynlighet for negative hendelser.

– Resultatet er lengre responstid til hendelser i kommunen, og at de som rykker ut til hendelser mangler verdifull lokalkunnskap og heller ikke er tilgjengelig for oppfølging av hendelsen i etterkant, sier Hegna.

Lokalt polititjenestested

– Kommunen erfarer det som positivt at det er lokalt tjenestested på Bjørkelangen. Det oppleves enkelt å opprette gode samarbeidsrelasjoner med de ansatte og med tjenestestedsleder noe som bidrar til lav terskel for gjensidig kontakt. Dette oppleves som en styrke i beredskapsarbeidet, sier Hegna.

I Hurdalsplattformen fremgår det at regjeringen vil opprette polititjenestesteder i dialog med kommunene og politidistriktene på steder der det er et lokalt ønske om det, og der det er geografiske faktorer eller kriminalitetsbildet som tilsier at det bør opprettes.

– Kommunen ønsker at tjenestedet på Bjørkelangen blir en selvstendig tjenesteenhet, hvor kapasiteten økes, derved beredskapen, responstiden og forebyggende kapasitet og tilstedeverelse, sier Hegna.

Kommuneadministrasjonen har hatt dialog med lokal tjenesteleder av politistasjonen på Bjørkelangen i besvarelsen av spørsmålene. Politiet lokalt leverer også en egen besvarelse.

– Politiet bør være lett tilgengelig for kommunens innbyggere som ønsker å møte fysisk på politistasjonen. Dette innebærer behov for økt åpningstid ved den lokale politistasjonen. Dagens løsning med differensiert åpningstid er ikke optimal. Parallelt med økt åpningstid må det arbeides med videreutvikling av elektroniske tjenester som et bidrag i økt tilgjengelighet for kommunens befolkning utover dagens tilbud, sier Hegna.

Videre behandling

Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 23.05.2022