PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet live: Pengebruk, leiligheter og TV-aksjon

Hvordan er pengene brukt så langt i år? Onsdag er det klart for formannskapsmøte med nye politikere etter kommunevalget i september, og tertialrapporten står på planen. Politikerne skal behandle revidering av lokale politivedtekter, og hvor mange leiligheter skal det bygges i Torvveien 2 ved kornsiloen på Bjørkelangen? Hvor mange etasjer er greit, og skal det bygges gangsti? Onsdag går debatten i formannskapet, og du kan se den her.

Formannskapsmøtet går av stabelen onsdag 18. oktober klokken 10.00, i formannskapssalen på rådhuset. Møteinnkalling og sakspapirer finner du her.  

Hvem stemmer hva - digital stemmegivning

Nysgjerrig på hvem som stemmer hva? Nå kan du se stemmegivningen direkte på skjerm! Velg «Projektor» til høyre under bildet for å se hvem som stemmer hva.

Tertialrapport

Politikerne skal dessuten behandle tertialrapporten. Her kan du se hvordan pengene er blitt brukt så langt i år, og hvilke justeringer som foreslås for resten av året. Sakspapirene finner du her. Tertialrapporten bygger på budsjett og økonomiplan. Det rapporteres på følgende områder:

  • Overordnet status økonomi
  • Overordnet status personal
  • Kommunens tjenesteområder  

Leiligheter ved kornsiloen på Bjørkelangen

Formannskapet skal behandle forslag om bygging av boligblokker ved kornsiloen. Utbygger søker om å få bygge to boligblokker i 4-5 etasjer, med rundt 30 boenheter. Området rundt består av småhusbebyggelse, og administrasjonen mener boligblokkene vil føre til en radikal endring av omgivelsene. Kommunedirektøren anbefaler i sitt saksfremlegg at politikerne sier nei til utbyggingen slik forslaget foreligger i dag.

– Kommunen bør avvise forslag til reguleringsplan slik det foreligger, og anbefale forslagsstiller å gå videre med et revidert og nedskalert prosjekt, med en høyde og et volum bedre tilpasset bebyggelsen rundt og områdets strøkskarakter, sier kommunedirektøren i sin saksfremstilling. 

Den eksisterende bebyggelsen på tomta utgjør et eldre kombinert nærings- og boligbygg hvor det drives bilverksted, med bolig i andreetasje. Kommunedirektørens holdning til å avvise planforslaget har bakgrunn i reguleringsplanens negative konsekvenser for omkringliggende strøkskarakter, mangel på trygg gangforbindelse til sentrumsområdet og krav til sikret overvannsløsninger for å unngå flom i garasjekjeller ikke er tilfredsstillende. Kommunedirektøren mener disse tre forholdene hver for seg – og ikke minst samlet, gir grunnlag for å avvise planforslaget.

Hva politikerne bestemmer kan du se direkte her. 

TV-aksjonen

Formannskapet skal dessuten ta stilling til kommunens bidrag til årets TV-aksjon. Kommunedirektøren foreslår at Aurskog-Høland bevilger 70.000 kroner til TV-aksjonen i år.

TV-aksjonen 2023 går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. I år går TV-aksjonen av stabelen 22. oktober. Vi trenger bøssebærere! Vil du bli med på laget? Sammen kan vi gi over 100.000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 11. oktober. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.

Her finner du også et arkiv for tidligere møter.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 16.10.2023