PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Formannskapet: Korona, 17. mai og årsrapport

Formannskapet fikk en orientering om koronasituasjonen i vår kommune. Hvordan er smittetrykket, hvor mange vaksinedoser får vi i ukene som kommer, hvem skal få dem, og hvordan blir det egentlig på 17. mai? Svaret får du her. Det ble regnskapsoverskudd i fjor – hvordan skal pengene brukes? Noen av forslagene var nye lærebøker i grunnskolen, og utsmykking og grønne aktivitetsparker. I tillegg ble det drøftet innføring av vannmåler i kommunen vår. Hele møtet ser du her.

Formannskapet gikk av stabelen på rådhuset, og ble sendt direkte på Kommune-TV. Saksdokumentene finner du her. 

Koronasituasjonen

Formannskapet fikk en statusoppdatering på koronasituasjonen i vår kommune. De fikk status på prøvetaking, vaksinasjon og smittesituasjonen i kommunen. det 4 smittede i isolasjon i kommunen, og 71 nærkontakter i karantene. Det er gjennomført 7960 koronatester siden februar 2020. Til sammen har 300 personer testet positivt. Smittepresset går ned, det samme gjør andel positive og prøvetakinger. Smittesituasjonen preges fremdeles av såkalt klyngesmitte, der private husstander er arena for en begrenset spredning.

– Smitteverntiltakene fungerer, både de vi har blitt pålagt og de vi har hatt selv. Situasjonen er oversiktlig, og TISK-kapasiteten (testing-isolering-smittesporing-karantene) er god. Vi har falt ned på risikonivå 2. Vi har vært på 4, hvor 5 er det høyeste. Både barnehager, grunnskole og videregående skole er på gult nivå, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Det går stadig fremover med koronavaksineringen i vår kommune, og kommunedirektøren orienterte om hvor mange som er satt, og hvilke aldersgrupper som står for tur. 

– Vi har satt 5056 vaksinedoser. Til sammen er det 1150 som er fullvaksinert. Intervallene mellom dose 1 og dose 2 utvides nå fra 6 til 12 uker. Det gjør at flere får første dose, sier Hegna.  

  • Uke 18: 576 doser. Årstrinn som skal vaksineres i uke 18 er hovedsakelig 1950-51. I tillegg skal 218 innbyggere i alderen 75-84 år få sin dose 2.
  • Uke 19: 648 doser. I uke 19 blir det også vaksinering onsdag og torsdag (Kristi himmelfartsdag). Dette er på grunn av tidspunktet vi får vaksinene levert, de må settes innen en viss tid etter at vi har mottatt dem.

Alle som har fått dose 1 med AstraZenica får dose nummer 2 med Comirnaty (Pfizer). Det er stort sett helsepersonell i vår kommune som har fått AstraZenica-vaksinen. Dette starter opp etter uke 19

Feiring av 17. mai

Det blir et nytt år med digital feiring av nasjonaldagen. 17. mai-komiteene sørger for flaggheising, kransnedleggelser, digitalt loddsalg og pop up-korps på hver skole. Video og bilder deles på skolenes Facebook-sider. I tillegg er det noen private initiativtakere og foreninger som planlegger biltog gjennom kommunen.

– Kommunen spiller inn en 17. mai-film på Urskog fort, med ordførerens tale, korpsmusikk og speidere. I tillegg vil filmen inneholde klipp fra skolene og korpsene. Filmen publiseres på kommunens hjemmeside, og på Indres hjemmeside, på formiddagen 17. mai, sier Hegna.

17. mai-annonsen publiseres på kommunens hjemmeside og i Indre 12. mai.

Hele redegjørelsen kan du se her. (Velg «Orienteringer» i sakslisten til høyre for bildet. Ønsker du å se kommunedirektørens presentasjon på projektor, trykker du på knappen «projektor» under bildet.)

Vannmåler

Politikerne behandlet i tillegg sak om hovedplan for vann og avløp. Her foreslås det blant annet innføring av vannmålere for innbyggerne i kommunen. Når det nå foreslås innføring av vannmålere, kommer det av mindre overkapasitet på vannverkene, samt at det er ønskelig at vannforbruket blir mer bærekraftig. 

– Med utbyggingen i Aurskog-Høland vil vi få utfordringer i forhold til vannverkene vi har. Da må man enten bygge nye vannverk, eller se på hvordan vannet vi har brukes. Aurskog-Høland er en av få kommuner som i dag ikke har innført vannmåler. Ved å innføre vannmåler vil man få ned vannforbruket, det ser man fra andre kommuner. I tillegg er det et miljøperspektiv at man ikke sløser med vannet, det er en viktig ressurs, sier kommunalsjef Per Ole Rønning.

I første omgang er det foreslått obligatorisk vannmåler ved alle nye tilknytninger fra 2022. Deretter er det skissert oppstart av innføring for eksisterende abonnenter fra 2024, med mål om at alle abonnenter har vannmåler i løpet av ti år.

Det legges opp til noe økning i gebyrene i årene som kommer. Målet i forrige hovedplanperiode var å stabilisere gebyrene videre på 2020-nivå. Da rammebetingelsene for vann- og avløpstjenestene har endret seg vil dette avvikes, i tillegg til at aktivitetsnivået må økes noe for å opprettholde et bærekraftig tjenestenivå.

– Gebyrmessig blir det noe økninger på grunn av noen investeringer, men vi ligger veldig mye bedre an enn flere av våre nabokommuner, sier Rønning.

Hele orienteringen kan du se her.

Året som gikk

Politikerne fikk en orientering om årsrapporten for 2020. Årsrapporten viser hvilke områder og aktiviteter kommunen har jobbet med og levert i året som gikk, og hvilke muligheter og utfordringer som kan ligge foran oss i årene fremover. 2020 var det første året i en ny kommune, og årsregnskapet viser et netto driftsresultat på 69,3 millioner kroner. Koronasituasjonen startet for fullt i slutten av februar, og var med på å prege året som gikk.

– Vi har mål om skape en moderne og attraktiv kommune, med stor grad av brukermedvirkning, og sikre innbyggerne et likeverdig og godt offentlig tjenestetilbud av høy kvalitet, sier kommunedirektør Inger Hegna.

Hele orienteringen kan du se her. Dersom du ønsker å se presentasjonen på projektor, klikker du på knappen som heter «Projektor» under bildet. 

Med bakgrunn i det ekstraordinære gode resultatet i 2020 foreslår kommunedirektøren å disponere disse merinntektene i budsjettet for 2021. Noen av forslagene er å avsette penger til innovasjonsfondet, et klima- og miljøfond, kunst og utsmykking og grønne aktivitetsparker, styrke vedlikeholdsfond til lag og foreninger, vedlikehold av kommunale grusveier, og nye lærebøker til hele grunnskolen.

Hele debatten ser du her. Velg «Budsjettjustering 2021 - Disponering av regnskapsoverskudd 2020» i sakslisten til høyre for bildet.

Andre saker

Dagen startet med møte i valgstyret. Der ble det diskutert opptellingsmåte ved Stortingsvalget 2021, fastsettelse av tid og sted for forhåndsstemming, og valglokaler ved Løken krets. Formannskapet behandlet i tillegg saker om fastsettelse av veinavn på Bjørkelangen, dispensasjoner fra kommuneplanen, og eierstrategi i interkommunale selskap. Du kan se hele møtet her.

Videre behandling

Noen av sakene går videre til behandling i kommunestyret. Neste kommunestyre er 10. mai. Aurskog-Høland kommune har et levende demokrati, og kommunestyremøtene direkteoverføres via Kommune-TV.  

Mer om politikken i Aurskog-Høland kommune finner du her.  

Sist endret: 04.05.2021