PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foreslå medlemmer til flerkulturelt råd

Kjenner du noen som er samfunnsengasjert, som ønsker å bidra til at våre flerkulturelle innbyggere blir hørt i saker som er viktige for dem, og som har tid og lyst til å bidra i utviklingen av Viken som region? Da vil vi gjerne høre fra deg! Nå kan du foreslå medlemmer til Flerkulturelt råd.

Viken fylkeskommune skal opprette et flerkulturelt råd. Rådet skal jobbe for minoritetenes samfunnsdeltakelse og brukermedvirkning, og fylkeskommunen inviterer nå frivillige organisasjoner i Viken til å nominere medlemmer til flerkulturelt råd.

Send inn forslag

Kjenner du noen som er engasjert i Viken-samfunnet, og som ønsker å bidra til at våre flerkulturelle innbyggere i Viken blir hørt i saker som er viktige for dem, og som har tid og lyst til å bidra i utviklingen av Viken som region? 

  • Send inn ditt forslag her innen 11.02.2021. Forslagene må gi en god og utfyllende beskrivelse av kandidaten, og redegjøre for hvorfor han eller hun foreslås som medlem av flerkulturelt råd. Foreslåtte kandidater må være forespurt på forhånd.

Den viktigste egenskapen for kandidater som foreslås er engasjement og interesse for samfunnsspørsmål fra en innvandrers ståsted. Det er også viktig at de behersker godt norsk.

God dialog

Flerkulturelt råd skal sikre god dialog mellom innvandrerbefolkningen i Viken, folkevalgte og andre deler av Viken-samfunnet. Rådet skal uttale seg om politiske saker og sikre at innvandrer-perspektiver ivaretas i planarbeid, samarbeidsavtaler, partnerskap og når fylkeskommunen fungerer som pådriver i den regionale utviklingen på integreringsområdet.

Flerkulturelt råd vil ha samme oppbygning som de lovpålagte medvirkningsorganene Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser og Eldrerådet. Det skal bestå av 9 medlemmer fra relevante organisasjoner og 3 medlemmer fra Viken fylkesting – til sammen 12 medlemmer.

Fokus for et flerkulturelt råd kan blant annet være likeverdige offentlige tjenester, integreringsrelaterte spørsmål, et mangfoldig arbeidsliv, kvalifisering av innvandrere, deltagelse på offentlige og sivile arenaer og opplæring og utdanning.

Valg av flerkulturelt råd foretas av Viken fylkesting. Eventuelle spørsmål kan rettes til fylkestingssekretariatet@viken.no.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 02.02.2021