PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Disse foreningene har fått kommunal strømstøtte i 2022

36 foreninger har fått kommunal strømstøtte i 2022. Se hvilke i oversikten her.

Kommunestyret bestemte i 2021 at det skulle settes av 1 million kroner til kompensasjon for ekstraordinære energikostnader for lag og foreninger innen kultur, idrett og trossamfunn. Lenke til kommunestyresaken finner du her.

I kommunestyret 9. mai 2022 ble følgende vedtatt:

 1. Lag og foreninger som søkte på regjeringens strømstøtteordning, tildeles resterende 25 prosent for desember måned, og tildelingen utgjør 119 683 kroner.
 2. Aurskog-Høland Kirkelig Fellesråd tildeles 400 000 kroner i strømstøtte.
 3. Fordeling av resterende strømstøtte på 480 317 kroner utsettes til høsten 2022.

Lenke til kommunestyresaken finner du her. 

Resterende strømstøtte ble fordelt etter vedtak i kommunestyresak 105/22:

 1. Lag og foreninger som har fått innvilget støtte fra regjeringens strømstøtteordning for perioden april-september, tildeles resterende 20 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.
 2. Aurskog-Høland Kirkelige Fellesråd tildeles resterende beløp av strømstøttepotten etter utbetalingen til lag og foreninger.

Disse foreningene har fått kommunal strømstøtte:

 • AURSKOGBANEN - kr 405
 • AURSKOG-FINSTADBRU SPORTSKLUBB - kr 85 868
 • AURSKOG-HØLAND ALPINKLUBB - kr 5 171     
 • AURSKOG-HØLAND KIRKELIGE FELLESRÅD - kr 647 833  BJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING - kr 4 922 ·         BJØRKELANGEN NORMISJON - kr 456
 • BJØRKELANGEN PISTOLKLUBB - kr 1 714
 • BJØRKELANGEN SETTEFISK - kr 680 
 • BJØRKELANGEN SPORTSFORENING - kr 77 693 
 • BJØRKELANGEN TAEKWON DO KLUBB - kr 1 375
 • BYGDETRUPPEN TEATER - kr 5 334
 • DALSROEN OG OMEGN GRENDEHUS - kr 868   
 • FILADELFIA FOSSER - kr 3 260
 • FINSTADBRU HUNDESPORT - kr 1 040
 • FOSSER VEL/ FOSSER GRENDEHUS - kr 1 151
 • HEMNES HUSFLIDSLAG - kr 802
 • HØLAND IDRETTS- OG UNGDOMSLAG - kr 55 261 
 • HØLAND UNGDOMSLAG - kr 5 922
 • HØLAND/BJØRKELANGEN SKYTTERLAG - kr 2 035 
 • LØKEN SOKN - kr 3 974
 • MUSEENE I AKERSHUS - kr 1 309
 • NMK AURSKOG-HØLAND - kr 1 088 
 • NORMISJON - kr 682
 • NORMISJON REGION ØST - kr 7 670
 • NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND - kr 2 732
 • RØMSKOG IDRETTSLAG - kr 12 930
 • RØMSKOG SKYTTERLAG - kr 355 
 • SETSKOG IDRETTSFORENING - kr 6 379
 • SETSKOG MISJONSFORENING/ HEGGEDAL BEDEHUS - kr 721
 • STENERSBY GRENDEHUS A/L - kr 392   
 • STIFTELSEN AUR PRESTEGÅRD - kr 11 399
 • STIFTELSEN DALHAUGLIA HOPPSENTER - kr 644
 • STIFTELSEN RETO FOR HÅP - kr 1 017 
 • SØNDRE HØLAND IDRETTS- OG UNGDOMSLAG -  kr 44 230
 • SØNDRE HØLAND MENIGHETSRÅD -kr 2 301   
 • URSKOG SKYTTERLAG - kr 385

Sist endret: 09.01.2023