PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Protrett av Knut

Foreløpig regnskapstall 2023

Aurskog-Høland kommunes årsregnskap er sendt til revidering, og foreløpig årsregnskap for 2023 er lagt fram for formannskapet. Tallene viser at vi ligger an til et foreløpig netto driftsresultat i 2023 på 18 709 957 millioner kroner.

Det er omtrent på det samme nivået som i 2018. 

– Det stemmer greit med tallene som ble lagt fram i forbindelse med 2. tertial i fjor. Med noen avvik både den ene og den andre veien. Vi ligger an til et nettodriftresultat på 1, 1 prosent. Vi har totale driftsinntekter på 1, 6 milliarder, sier økonomisjef Knut Røgholt.  

Både driftsutgifter og finansutgifter er noe høyere enn budsjettert. Mens rammetilskuddene, de frie inntektene, har et positivt avvik på 16, 2 millioner. Det kommer for det meste av skatteutjevningen som er på 16, 3 millioner kroner. 

Skatteinntektene er redusert med 18, 3 millioner. Det gjør at vi sitter igjen med et negativt avvik på 2,4 millioner kroner på inntektssiden. 

– Dette var vi ikke alene om i Norge. Totalt sett var skatteinngangen 4,7 prosent lavere enn i 2022, sier Røgholt.  

Når det kommer til andre inntekter har vi noe høyere inntekter enn det vi budsjetterte med i 2. tertial.  

Kommunen hadde et merforbruk i forhold til det reviderte budsjettet på 49 millioner kroner. Det største avviket er på kjøp av varer og tjenester, og vi har brukt mer penger enn det vi hadde forutsett på vikarer. Nesten 80 prosent av utgiftene totalt går til sektor for Oppvekst og utdanning og sektor for Helse og livsmestring. 

I 2023 har kommunen investert 366 millioner. Detter kommer stort sett av den nye skolen og barnehagen på Aursmoen og omsorgsboligene på Hemnes. 

Du kan se hele presentasjonen her:  Aurskog-Høland kommuneTv

Årsrapporten blir lagt ut i april, når regnskapet er revidert.  

Forfatter: Alette Eldøy

Sist endret: 07.03.2024