PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forebyggende vaksinasjon mot mpox (apekopper) utvides

Tilbud om forebyggende vaksinasjon mot mpox, tidligere kalt apekopper, utvides og personer i prioriteringsgruppe 3 kan nå også få vaksinen.

Tilbudet om vaksine utvides til menn som har sex med menn og transpersoner med selvrapportert risikoatferd, i tillegg til helsepersonell og laboratoriepersonell som er særlig utsatt for smitte i sitt arbeid.

Det er begrenset tilgang på vaksine internasjonalt og vaksine tilbys i henhold til vurdert risiko for smitte.

De mindre/mellomstore kommunene på Nedre Romerike samarbeider om dette, og vaksinen tilbys av helsetjenesten i Rælingen kommune.

Lenke til informasjon og bestilling av time for vaksinasjon: https://www.ralingen.kommune.no/artikkel/apekopper

Mpox smitter mellom mennesker via tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dråper. Seksuell kontakt er vanligste smittemåte i utbruddet som startet i 2022. Så langt er det hovedsakelig menn som har sex med menn som er rammet.

Det er begrenset tilgang på vaksine internasjonalt og vaksine tilbys i henold til vurdert risiko for smitte. Vaksinasjon av prioriteringsgruppe 1 ble iverksatt i oktober 2022, og har foregått i regi av spesialisthelsetjenesten. Prioriteringsgruppe 2 fikk tilbudet fra februar 2023.

Basert på overvåkningsdata fra Nasjonalt vaksinasjonsregister, ser vi at det har vært lav etterspørsel for vaksinasjon for prioriteringsgruppe 2, derfor åpnes det nå for tilbud til prioriteringsgruppe 3.

Sist endret: 24.05.2023