PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Folkevalgtes godtgjørelse på høring

Bør godtgjørelsen for politikerne øke? Bør varaordfører gis ekstra godtgjørelse, og hva med gruppelederne? Nå kan du si din mening. Forskrift for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter i Aurskog-Høland kommune skal ut på høring. Endringene som er foreslått gjelder avlønning av varaordfører og gruppeledere, og vi vil høre din mening.

Kommunestyret har vedtatt å legge ut «Forskrift om endring i forskrift for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter, Aurskog-Høland kommune, Viken» på høring i 14 dager. 

Forskriften har som formål å sikre den som den som er kommunalt folkevalgt kompensasjon for sin arbeidsinnsats, erstatte tap i arbeidsinntekt, og dekke utgifter knyttet til vervet, slik det er bestemt i kommuneloven.

Endringer

Aurskog-Høland kommune legger endringsforskrift for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter, Aurskog-Høland kommune, Viken ut på høring i 14 dager, med følgende endringer:

I forslag til endringsforskrift endres pkt 3.2 b) fjerde og femte kulepunkt slik:

  • I samsvar med kommunelovens §§ 8-7, 8-8, 8-9, 8-10:
    • tilsluttes varaordfører kommunens pensjonsordning. Varaordfører trekkes ikke for egenandel til pensjonspremien.
    • har varaordfører har rett til sykepenger, rettigheter ved yrkesskade, og rett til permisjon tilsvarende bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven §§12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15.
  • I forslag til endringsforskrift endres punkt 3.2 f) til følgende:
    Gruppeledere gis et tillegg i godtgjørelse på 5 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Det ytes ikke møtegodtgjørelse i tillegg for møte i kommunestyre, formannskap eller faste hovedutvalg.

Forskriften endrer forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter, Aurskog-Høland kommune, Viken (FOR-2023-08-28-1546).

Si din mening

Høringsfrist er 16.11.2023. Gi innspill digitalt ved å sende epost til postmottak@ahk.no eller benytt eDialog. Eventuelt send brev til Aurskog-Høland kommune, Rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen. Merk innspillet med «23/04102».

Har du spørsmål? Ta kontakt med innbyggertorget på telefon 63 85 25 00, eller send e-post til postmottak@ahk.no.

Sist endret: 06.11.2023