PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hvordan har du det?

Og hvordan trives du der du bor? Det inviterer vi deg som innbygger til å svare på i vår nye folkehelseundersøkelse. For å skape et godt nærmiljø for deg, der du bor, må vi vite mer om hvordan du som innbygger faktisk har det.

God helse og livskvalitet betyr mye. For at folkevalgte og beslutningstakere skal kunne planlegge for treffsikre tiltak som øker folks livskvalitet, trenger de å vite hvordan du som innbygger faktisk har det. Målet er å kartlegge befolkningens egenvurderte helse, livskvalitet og hvordan de trives i nærmiljøet sitt.

– For å skape gode lokalsamfunn og nærmiljø, må vi vite hvordan folk har det. Derfor trenger vi nå hjelp fra innbyggere, sier Anne Mette Brustuen, folkehelsekoordinator i Aurskog-Høland kommune. 

Bli med i trekningen om 5000 kroner

8. november sendes undersøkelsen ut til 3495 personer over 18 år i Aurskog-Høland kommune. Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet (FHI) og Viken fylkeskommune, i tett dialog med kommunene. Hele 250.000 innbyggere på tvers av kommunene i Viken vil å invitasjon til å delta.

– Det er viktig at innbyggerne i Aurskog-Høland som mottar undersøkelsen svarer på denne, slik at vi kan sette i gang med tiltak for å gjøre hverdagen bedre for våre innbyggere i Aurskog- Høland – også er du jo med i trekningen av gavekort som en bonus også, sier Brustuen.

Undersøkelsen går ut på SMS og e-post til et representativt utvalg i alle Vikens 51 kommuner 8. november og kan besvares til og med 26. november. Det er bare de som er invitert som kan delta. Som takk blir de som deltar med i trekningen av fem gavekort på 5000 kroner hver. Spørsmålene handler om alt fra trivsel i nærmiljø til søvn, tilgang til ulike fasiliteter, sosial kontakt og omgang, psykisk og fysisk helse, livskvalitet, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol.

Det er trygt å delta

Svarene fra spørreundersøkelsen blir oppbevart og behandlet i henhold til gjeldende regler om personvern. Svarene dine er helt anonyme , og det vil ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i statistikk.

Det er viktig at vi klarer å få svarprosenten så høy som mulig for å kunne få et godt og treffsikkert bilde av hvordan innbyggerne våre faktisk har det. Derfor oppfordrer vi dere som mottar undersøkelsen til å sende inn svar. 

Hovedtema i undersøkelsen er:

  • nærmiljøet og kommunen
  • helse
  • sosial støtte, ensomhet
  • helserelatert adferd
  • skader og fysisk miljø
  • livskvalitet
  • demografiske opplysninger
  • omsorgsarbeid

Trenger du eller noen rundt deg hjelp til å svare på undersøkelsen?

Det kan være ulike grunner til at du ønsker hjelp til å svare på denne digitale spørreundersøkelsen. Kanskje har du noen rundt deg som trenger hjelp? Vi oppfordrer folk til å hjelpe de som trenger det, eller vise til muligheten for å få hjelp på rådhuset.

Det er mulighet for å komme til rådhuset og få hjelp den 11. november fra kl. 9.30-11.00 i kommunestyresalen. Ta med deg egen data eller mobil for å kunne svare på undersøkelsen.

Henvend deg i innbyggertorget om du trenger hjelp til hvor du møter.

Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med kommunen på telefon: 63852500.

Forfatter: Kari Aasberg Bradley

Sist endret: 04.11.2021