PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Et aktivt oppsøkende team under oppstart!

Avdeling for Psykisk helse og avhengighet i Aurskog Høland kommune jobber proaktivt med å etablere et oppsøkende team for personer med sammensatte problem i forhold til rus og psykiatri. Et tilfeldig møte på rådhuset viste seg veldig heldig, og nå lager de et fleksibelt, aktivt oppsøkende behandlingsteam i lokalmiljøet.

Ved en tilfeldighet traff tjenesteleder Gro Kalvenes på en nederlender ved rådhuset som var interessert i jobb i psykisk helse. Det viste seg som svært positivt møte da Niels Zandstra var spesialist på ACT og utvikling av team fra Utrecht. ACT står for Assertive Community Treatment, og er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet.

– Vårt mål har fra starten av vært å få utvikle aktivt oppsøkende team til et sertifisert FACT-team i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Bakgrunnen for dette er motivasjonen for å tilby innbyggere med alvorlig rus og psykiske plager evidensbasert behandling.  Videre har systematisk og hardt arbeid resultert i at vi har fått kompetansen i tjenesten, sier Gro Kalvenes, tjenesteleder Psykisk helse og avhengighet i Aurskog-Høland kommune.

Hva er FACT

FACT står for «Flexible Assertive Community Treatment» og kan oversettes til fleksibelt, aktivt oppsøkende behandlingsteam i lokalmiljøet. Dette er et tverrfaglig aktivt oppsøkende behandlingsteam bestående av klinikere og terapeuter som kan tilby et helhetlig sammensatt behandlingstilbud i pasienten sitt nærmiljø. Essensen er at klinikerne er stedlig i kommunen, sammen med kommunens team.

Resultater fra Helsedirektoratet viser at FACT har en rekke positive resultater:

  • Færre akuttinnleggelser
  • Redusert skadelig rusatferd
  • Mer stabile boforhold, økt opplevd livskvalitet hos brukerne
  • Pårørendeinkludering

Engasjement

– Akershus universitetssykehus har i sin handlingsplan mål om å etablere FACT-team. Med bakgrunn i dette målet kom psykisk helse i posisjon til å presentere FACT i møte for ledere i Nedre Romerike og Ahus. Dette var det første startskuddet for et større engasjement, sier Kalvenes.

Etter dette møtet har ledere og samhandlingskoordinator Jon Fabritius videreført tiltaket. Dette har resultert i at det nå er fattet vedtak om å etablere en prosjektgruppe, og første møtet er avholdt.

Fra Aurskog–Høland kommune er det Niels Zandstra som trekker i den faglige røde tråden.

Sist endret: 02.07.2020